Het KCE buigt zich over de workforce-planning van het artsenberoep

CP278

In december van vorig jaar publiceerde het KCE een rapport op verzoek van de Planningscommissie van de FOD Volksgezondheid. De studie moest de Commissie ondersteunen bij het uitwerken van de workforce-planning voor vroedvrouwen. In de marge van dit rapport formuleerde het KCE een aantal methodologische aanbevelingen, die ook bruikbaar waren voor de planning van andere medische beroepen. We denken dan meteen aan het beroep van huisarts, dat zich vandaag, zoals iedereen weet, in het oog van de storm bevindt.

Het huidige model van de Planningscommissie wordt beschouwd als één van de meest volledige in Europa. Toch wordt voor de berekening van het aantal voltijds equivalenten (VTE) niet nauwkeurig genoeg rekening gehouden met de werkelijke omvang van de medische activiteit.

Onlangs oordeelde de Raad van State dat de artsenquota gebaseerd waren op een model zonder wetenschappelijke basis. Daarom vroeg Minister van Volksgezondheid Maggie De Block het KCE om dit model te onderzoeken en voorstellen ter verbetering te formuleren.

Momenteel is er een uitgebreid overleg met de stakeholders aan de gang, georganiseerd door het KCE, in samenwerking met de Planningscommissie. Het heeft vooral betrekking op de analyse van de verschillende variabelen die erin moeten worden opgenomen: vinden de stakeholders dat er nog moeten worden toegevoegd of weggelaten? Moet de inzameling of het gewicht nog worden aangepast? Hoe en vanuit welke bronnen worden deze variabelen idealiter ingezameld?

De resultaten van de studie worden in juni 2017 verwacht. Wij houden u uiteraard op de hoogte. 

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG
Published on: 
26-07-2017