Hepatitis C : naar een betere terugbetaling van de nieuwe behandelingen ?

R276Er is geen discussie: de nieuwe antivirale middelen tegen hepatitis C zijn effectiever en hebben minder bijwerkingen dan de oude. Maar over hun prijs kunnen we minder enthousiast zijn : ongeveer 40.000 € per behandeling. Daardoor worden ze vandaag enkel terugbetaald aan patiënten die al een gevorderde leverschade hebben (fibrose stadium F3 of meer) en in geval van een levertransplantatie. Onze minister van Volksgezondheid kondigde onlangs echter aan dat hun terugbetaling vanaf januari 2017 zal worden uitgebreid naar patiënten met stadium F2.

Het KCE juicht deze beslissing toe en stelt zelfs voor om nog verder te gaan, en om iedereen die drager van het virus is, te behandelen.
Want inderdaad, hoe vroeger de behandeling wordt opgestart, hoe meer leverschade kan worden voorkomen en hoe groter de voordelen worden (voor de gezondheid van de patiënt en voor het RIZIV-budget). Onze studie, gepubliceerd in november (KCE Reports 276), beveelt wel een stapsgewijze uitbreiding van de terugbetaling aan, die telkens gepaard moet gaan met een onderhandeling over de prijs van de geneesmiddelen met de producenten.

Om nog grotere prijskortingen te verkrijgen, zodat de terugbetaling sneller naar alle categorieen van patiënten kan worden uitgebreid, kan men ook samen met andere landen een openbare aanbesteding overwegen, voor een gezamenlijke aankoop van deze geneesmiddelen.
Interessante lectuur over dit onderwerp zijn de scenario’s voor minder dure geneesmiddelen die het KCE samen met zijn Nederlandse tegenhanger ZIN ontwikkelde (KCE Reports 271).

Om meer te weten: lees de Nederlandstalige synthese van het KCE Reports 276

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
26-07-2017