Er is een rol weggelegd voor de huisartsen in klinisch onderzoek !

Het niet-commercieel, klinisch onderzoeksprogramma KCE Trials organiseerde op 12 oktober een internationaal symposium om alle Belgische teams die aan één van de studies wensen deel te nemen, te informeren. 
Wij vroegen aan Prof Sallie Lamb, co-directeur van de Klinische onderzoekseenheid  van de Universiteit van Oxford welke rol huisartsen kunnen spelen in dergelijk onderzoek.

 

Op dit moment is de lijst van onderzoeksonderwerpen bevestigd en zijn de eerste onderzoekscontracten ondertekend. De eerste multicenterstudie staat op het punt om de eerste patiënten te registreren. De studie zal betrekking hebben op het verminderen van neuropathieën door vincristine bij kinderen die worden behandeld voor acute lymfatische leukemie. Ze zal  worden uitgevoerd in samenwerking met het Nederlandse ZonMW en de Universiteit van Amsterdam.

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
05-03-2019