Enkele cijfers over de performantie van het Belgische gezondheidssysteem

 

Om de drie jaar publiceert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een check-up van ons gezondheidssysteem, samen met het RIZIV en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

Het rapport 2015 (data van 2008-2013) geeft een overzicht van de sterke en zwakke punten van het systeem op basis van 106 indicatoren m.b.t. 6 grote domeinen: gezondheidspromotie, geestelijke gezondheidszorg en preventieve, curatieve, langdurige en palliatieve zorg.

Een aantal aandachtspunten:

 • 78 % van de Belgen vindt dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en is tevreden over zijn gezondheidszorg. Dit resultaat ligt hoger dan het Europese gemiddelde.
 • De vaccinatiedekking bij de baby’s is uitstekend, maar bij de jongeren ligt ze soms lager dan wat wordt aanbevolen (bv. 85% dekking voor een rappel tegen mazelen)
 • De griepvaccinatie daalt bij ouderen (56,4% van de 65plussers).
 • De zorgcoördinatie verbetert bij de diabetici die insuline krijgen (90,8% conventie/ paspoort/zorgtraject) en de kankerpatiënten (83,6% MOC).
 • face-smile-2 De prevalentie van MRSA in de residentiële ouderenzorg daalt 
 • Het aantal ouderen in de residentiële ouderenzorg dat dagelijks meer dan 5 geneesmiddelen neemt, ligt te hoog. 
 • Er wordt steeds meer beroep gedaan op palliatieve zorg, en de zorgkwaliteit rond het levenseinde verbetert…maar er overlijden nog steeds teveel patiënten in het ziekenhuis.
 • face-sad-3 De inname van antidepressiva neemt toe (13,4% van de bevolking in 2013) en het aantal antibioticavoorschriften neemt onvoldoende af
 • face-smile-2 Het aantal voorschriften van generische geneesmiddelen stijgt. 
 • Radiologische onderzoeken worden nog te vaak buiten de indicaties voorgeschreven.
 • Er blijven nog talrijke socio-economische ongelijkheden bestaan, waarbij boodschappen voor gezondheidspromotie onvoldoende worden begrepen (gezondheidsanalfabetisme) door een deel van de bevolking.
 • Het aandeel van nieuwe gediplomeerde huisartsen binnen de medische specialismen bereikt niet de quota van de Planificatiecommissie, hoewel de situatie de laatste jaren is verbeterd. De gemiddelde leeftijd van de actieve huisartsen stijgt zorgwekkend : 43,2% van hen is  ouder dan 55 jaar.
CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
19-07-2017