De aanpak van longkanker in enkele cijfers

CP266De mortaliteit na een operatie voor longkanker ligt dubbel zo hoog in centra die jaarlijks minder dan 10 van zulke ingrepen uitvoeren. Het KCE pleit voor een grotere centralisatie van deze chirurgie.

  • de helft van de Belgische ziekenhuizen opereert jaarlijks minder dan 10 longkankers.  Slechts 9 ziekenhuizen behalen een volume van  ≥ 40 operaties per jaar.
Hospital_of_surgery
  • In de ziekenhuizen die jaarlijks minder dan 10 operaties uitvoeren, ligt de mortaliteit op 60 dagen hoger dan 6%, terwijl ze in de ziekenhuizen met jaarlijks meer dan 10 operaties slechts ongeveer 3% bedraagt. 

Het KCE pleit daarom voor een grotere centralisatie van de chirurgie van longkanker, een noodzaak die internationaal wordt erkend, en die nu ook wordt bevestigd door de Belgische gegevens (NB : chirurgie is slechts een behandeloptie voor de minderheid van de patiënten, omdat meer dan de helft gediagnosticeerd wordt in een gemetastaseerd stadium). 

  • Het KCE ontwikkelde 23 kwaliteitsindicatoren voor de diagnose en behandeling van longkanker (8000 gevallen per jaar in  België) in het kader van een globaal programma voor de verbetering van de oncologische zorgkwaliteit, in samenwerking met het Kankerregister en het College voor Oncologie. 

Stappenplan voor de verbetering van de zorgkwaliteit van kanker in België 

Lung_cancersearch-icon

- opstellen van klinische praktijkrichtlijnen (guidelines) door het KCE en het College voor Oncologie voor een bepaald type van kanker, op basis van de internationale wetenschappelijke literatuur
invoeren van de richtlijnen op het terrein
- op basis van deze richtlijn stelt het KCE de kwaliteitsindicatoren op die het meest pertinent zijn om de kwaliteit van de kankerzorg te meten;
feedback: voor elke indicator analyseerde het Kankerregister de resultaten van 2 opeenvolgende jaren (voor dit rapport de jaren 2010-2011) voor het hele land en per ziekenhuis; het Kankerregister stuurt vervolgens een geïndividualiseerde feedback naar elk ziekenhuis, waarbij zijn resultaten (geanonimiseerd) worden vergeleken met die van alle Belgische ziekenhuizen. Op die manier kan het ziekenhuis zijn praktijk evalueren, en zijn sterke en werkpunten bepalen (benchmarking)
de ziekenhuizen nemen corrigerende maatregelen om hun zorgkwaliteit te verbeteren

Idealiter vindt dit cyclische proces continu plaats en worden de praktijkrichtlijnen geregeld aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen aangepast. 

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
20-11-2018