Borstreconstructie na kanker in drie cijfers

Om na te gaan of er een behoefte was aan een studie over borstreconstructie na kanker, analyseerde het KCE de betrokken ziekenhuisgegevens (2008-2011).

Uit de berg verwerkte cijfers, selecteerden wij de drie volgende:

  • 1 vrouw op 7 kiest voor een post-mastectomie reconstructie (volledig of gedeeltelijk)

Dit cijfer heeft betrekking op de jaren 2008-2011 en toont een stijgende trend aan. In 2015 evolueren we waarschijnlijk naar 1 vrouw op 5.

  • 1/3 van de reconstructies wordt meteen uitgevoerd ( of binnen de week na de ingreep) en 2/3 van de ingrepen wordt uitgesteld (de meerderheid wordt uitgevoerd tussen 3 maanden en 2 jaar na de mastectomie).

een groot gedeelte van de vrouwen overweegt pas een reconstructie als de ziekte onder controle is.

  • 50% van de reconstructies gebeurt met een borstprothese, de andere 50% zijn autologe reconstructies (met eigen weefsel), waarvan 32% een DIEP  (Deep Inferior Epigastric Perforator)

Van de reconstructies die gebeuren met een flap, wordt veruit het meest gekozen voor de techniek van de DIEP. Dat is in België meer het geval dan in andere landen, waarschijnlijk omdat deze techniek op punt werd gesteld en verspreid door een Belgisch universitair team.

Techniek DIEP

diep_0

Borstreconstructie na kanker: welke honoraria zouden redelijk zijn? Om de video en het rapport te bekijken, klik hier.

 

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
08-02-2019