Medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies voor de ziekte van Alzheimer, een rapid assessment

KCE Reports 111A (2009)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht de werkzaamheid van de behandelingen met en zonder medicatie bij de ziekte van Alzheimer. Het stelde vast dat de enige interventie waarbij een belangrijk uitstel van de opname in een tehuis werd aangetoond, bestaat uit een professionele en langdurige ondersteuning van de mantelzorger van de patiënt. Het potentiële effect van deze niet-medicamenteuze interventie blijkt groter te zijn dan wat met de huidige geneesmiddelen kon worden aangetoond. Het KCE raadt verder ook aan om het gebruik van antipsychotica bij Alzheimer patiënten zoveel mogelijk te beperken omdat dit gebruik gepaard gaat met een hoger sterftecijfer. Meer lezen...

Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
02-07-2009