KCE-181137: Impact van klinische begeleiding en point-of-care CRP bij kinderen: het ARON-project

Samenvatting (Frans of Engels)

Kinderen krijgen regelmatig infecties, en deze kunnen meestal veilig ambulant worden behandeld, zonder antibiotica. Nochtans krijgen heel veel kinderen antibiotica voorgeschreven, wat bijdraagt tot antimicrobiële resistentie en een hogere zorgafhankelijkheid.

Vaak geven huisartsen diagnostische onzekerheid aan, als reden om antibiotica voor te schrijven. We willen daarom de beoordeling van acuut zieke kinderen in de eerstelijnszorg versterken met een evidence-based diagnostisch algoritme, dat huisartsen kan ondersteunen bij hun beslissing om geen antibiotica voor te schrijven. Een recent literatuuroverzicht toonde aan dat C-reactief proteïne (CRP) als een point-of-care-test, (d.w.z. uitgevoerd in de huisartsenpraktijk), het aantal antibioticavoorschriften tot 44% kan verlagen bij kinderen. We bevroegen ouders en clinici over point-of-care CRP. Ze vonden de test bruikbaar, maar de artsen meldden dat ze nood hadden aan specifieke richtlijnen, waarin wordt uitgelegd hoe ze moeten omgaan met het testresultaat. We stellen hier een klinische studie voor, waarbij kinderen (6 maanden tot 12 jaar) op willekeurige basis ingedeeld worden en worden behandeld ofwel op basis van (a) een diagnostisch algoritme, met CRP-testen, vangnetadvies en specifieke richtlijnen omtrent verantwoord voorschrijfgedrag voor antibiotica ofwel (b) de gebruikelijke zorg, met gebruik van de bestaande evidence-based richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica in de ambulante zorg. Het CRP-gehalte wordt gemeten uit een druppel bloed, na een vingerprik (resultaat binnen 4 minuten). De arts deelt vervolgens het resultaat mee aan het kind/de ouders. Ons doel is om 6111 kinderen te rekruteren. Hun gegevens worden verkregen uit hun medisch dossier en rechtstreeks van de ouders. We zullen beschrijven hoe de interventie in de praktijk heeft gewerkt en hoe artsen/ouders de raadpleging hebben ervaren. De bevindingen van dit onderzoek kunnen de dagelijkse praktijk van de huisarts veranderen en kunnen van groot belang zijn voor ouders en pediatrische zorgverleners.

Trial Description
Title

Impact van een diagnostisch algoritme met een point-of-care C-reactief proteïnetest, met klinische beslissingsondersteuning en vangnetadvies inzake het voorschrijven van antibiotica aan en de verdere behandeling van acuut zieke kinderen in de ambulante zorg: een multicenter, cluster-gerandomiseerde, pragmatische studie met parallelle groepen

Participants (P)

Children aged 6 months to 12 years of age with an acute illness episode presenting to in-hours general practice or out-of-hospital community paediatrics offices

Intervention (I)

Diagnostic algorithm including a point of care CRP test

Control (C)

Diagnosis and Treatment/Management as per usual care

Outcome (O)

Antibiotic prescribing rate at index consultation

Trial Design

Multicentre, cluster-randomized, parallel group pragmatic trial

Sample Size

122 GPs including 6111 children

Trial duration

33 months from FPI to CSR

Budget

€2,980,000

Status

Open

 

Trial team

Sponsor

UZ Leuven

Chief Investigator

Prof Dr Jan Y Verbakel

Participating Investigators

Academic centres for general practice of KU Leuven, U Liege, U Gent, VUB, U Antwerp, UC Louvain

Lead Dutch speaking GPs

Prof Dr An De Sutter

Lead French speaking GPs

Prof Dr Marc Vanmeerbeek

External partner

Abbott Rapid Diagnostics BV

Documents
Protocol  
Report

Q2/2023

Publication

 

References
Funding scheme

2018 Investigator led