KCE-17003: Blended Psychodynamische of Cognitief-Gedragsmatige therapie versus gesprekstherapie bij depressie: Een pragmatische, multicentrische gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie - BLENDED

Samenvatting (Frans of Engels)

Depressie is een ernstige psychiatrische aandoening, waarmee jaarlijks 5-7% van de Belgen geconfronteerd wordt. Velen onder hen vinden het nog steeds moeilijk om hulp te zoeken, en zij die wel de stap zetten, moeten vaak lang wachten vooraleer ze effectief hulp krijgen. De GGZ en vooral de CGG’s zijn overbevraagd en hebben hierdoor te kampen met lange wachtlijsten. Om hieraan tegemoet te komen willen we in dit onderzoek nagaan of ‘blended’ psychotherapie, bestaande uit een combinatie van face-to-face gesprekken en online sessies, effectief en kosteneffectief zijn om depressie te behandelen. Daarnaast willen we onderzoeken of ze even effectief zijn als ‘traditionele’ psychotherapie met face-to-face gesprekken. Als dergelijke blended therapieën effectief blijken, kan hun implementatie veel tijd en geld besparen, en meer mensen zouden door de GGZ sneller geholpen kunnen worden.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de kenmerken van de patiënten een invloed kunnen hebben op het effect van psychotherapie bij depressie. Daarom willen we ook nagaan of de ernst van de klachten en bepaalde persoonlijkheidskenmerken het effect van blended therapie beïnvloeden.

Ten slotte werd er in Vlaanderen nog geen onderzoek gedaan naar de ervaringen van patiënten met blended therapieën. Daarom zullen we ook de attitudes en ervaringen van patiënten grondig bevragen.

Trial Description
Title

Blended Care Psychodynamic Therapy or Cognitive Behavioral Therapy versus Face-to-Face Psychotherapy for Depression: A pragmatic multicentre randomized controlled non-inferiority trial- KCE-17003

Participants (P)

Patients with major depressive disorder treated in Centres for Mental Health (CGGs)

Intervention (I)

Blended care psychodynamic or cognitive behavioral therapy, consisting of 8 face-to-face sessions and 8 modules that have to be completed online between face-to-face sessions.

Control (C)

Face-to-face psychotherapy (i.e., 16 weekly sessions of psychodynamic or cognitive behavioral therapy).

Outcome (O)

The primary endpoint is the BDI-II score at 6 months follow up

Trial Design

Multicentre randomised open label non-inferiority Phase III trial

Sample Size

504 patients

Trial duration

24 months first report. 42 months longterm follow-up report.

Budget

€2,500,000 (incl. VAT)

Status

Open to recruitment

 

Trial team

Sponsor

UZ Leuven - KU Leuven

Chief Investigator

Prof Dr Patrick Luyten

Research Group Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, KU Leuven, Tiensestraat 102, Postbus 3722, 3000 Leuven, België

and Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London, UK

 

Trial coordinator

Dr. Eileen Tang

Clinical Psychology Research Group, Faculty of Psychology and Educational Sciences, KU Leuven

Participating centres

9 Centres for Mental Health (CGGs) in Flanders

Documents
Protocol download here
Report

Q1 2021 first report

Q3 2023 longterm follow-up

Publication

Q1 2021 main publication

Q3 2023 longterm follow-up

References

Clinicaltrials.gov: NCT04337242

Webpage: https://ppw.kuleuven.be/blendedstudie/

Funding scheme

Investigator-led workstream 2017