Projectfacilitator (m/v/x)

Contractueel - Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type) - 1 plaatsen

Solliciteren t.e.m. 19-09-2017

Jobinhoud

Als projectbeheerder draag je bij tot het coördineren van de onderzoekprojecten inzake gezondheidszorg (guidelines, organisatie en financiering van de gezondheidszorg, evaluatie van de gezondheidstechnologieën).

Bestaansreden van de functie

Bij het KCE wordt jaarlijks een studieprogramma opgesteld bestaande uit 20 tot 25 onderzoeksprojecten, van een variabele duur (9 tot 18 maanden). Indien we er de nog lopende projecten van de vorige jaren aan toevoegen, zijn er permanent 40 tot 50 gelijktijdige studieprojecten, in verschillende stadia van uitvoering, vanaf de toewijzing aan een onderzoeksteam tot aan de officiële publicatie van het onderzoeksrapport.

Zowel het samenstellen van het studieprogramma als de dagelijkse opvolging ervan vergen een aanzienlijke inspanning op vlak van coördinatie van human resources en materiële middelen, met inbegrip van de relaties met de onderaannemers en externe partners.

De directeur belast met het management van de werkprogramma’s, staat in voor het algemeen en strategisch beheer, bijgestaan door de projectfacilitatoren die de operationele opvolging van de hen toegewezen projecten garanderen.

Omschrijving van de functie van projectfacilitator

De functie van projectfacilitator houdt in deel te nemen aan het definiëren en operationaliseren van het jaarlijks onderzoeksprogramma, in samenwerking met de programmadirectie. De projectfacilitator is verantwoordelijk voor de operationele opvolging van een twintigtal projecten en voor de coördinatie van de betrokken teams.

De projectfacilitator werkt samen met de hoofdonderzoeker van elk project en vergewist er zich van dat het rapport binnen de gevraagde termijn en met de gepaste middelen wordt geleverd.

Voornaamste taken

 • Opstellen van een projectplan, vanaf het lanceren van een studie tot aan de publicatie van het rapport en toezien op de naleving van de tussentijdse en eindtermijnen;
 • Bijdrage leveren aan het opstellen van een duidelijke projectfiche voor de taakverdeling tussen de interne experten en externe experten (onderaannemers), het gebruik van de onderaannemers en de planning van het project vanaf de kick-off tot aan de publicatie na de Raad van Bestuur;
 • Voorbereiden van de publicatie van de onderzoeksrapporten en de openbare aanbestedingen in het Belgisch Staatsblad en op de website van het KCE;
 • Organiseren van de selectievergaderingen van toewijzing, deelname aan de evaluatiejury’s, de beslissingen van selectie en toewijzing documenteren;
 • De overeenkomsten van onder aanneming voor de onderaannemers voorbereiden;
 • De coördinatie en opvolging van de onderaannemers die verbonden zijn met het onderzoeksteam, verzekeren;
 • De vertragingen in de verwezenlijking van de deliverables anticiperen en oplossingen hiervoor aanreiken (nieuwe interne werkverdeling of een punctueel beroep op een andere medewerker);
 • Binnen het kader van het door de directie vastgelegd budget, toezien op de betaling van de deliverables;
 • De vergaderingen met de externe experten, de stakeholders, de validatoren organiseren;
 • Regelmatig verslag uitbrengen over de vooruitgang aan de directieleden met behulp van indicatoren;
 • De transversale coördinatie verzekeren van de projecten met betrekking tot thema’s die dezelfde experten of externe partners behelzen (Kabinet, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Kankerregister, WIV);
 • Met de software “Planningforce”, de activiteiten van de verscheidene onderzoekers steunen.

Werkgever

KCE 

- 1000 - Brussel - Administratief Centrum Kruidtuin, Doorbuilding (10e verdieping), Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel

Meer info over het KCE vind je op www.kce.fgov.be

Vacatures

 • Aantal (1) 

Profiel

Diploma

 • Licentie of Master met oriëntatie ‘projectbeheer’.

Vereiste ervaring en competenties

 • Minimum 5 jaar ervaring in projectbeheer is vereist;
 • Ervaring in wetenschappelijk onderzoek, met name in de gezondheidszorg, is een pluspunt;
 • Software: Beheersing van Excel, Gebruik van software in projectbeheer;
 • Interesse te werken in teamverband: capaciteit om een teamgeest te bevorderen, kwaliteiten als organisator en coördinator;
 • Kunnen werken in een hiërarchisch team en/of een functioneel team;
 • Prioriteiten kunnen stellen, zelfstandig en nauwkeurig zijn aangelegd;
 • Afwisselende en gevarieerde taken op gestructureerde wijze kunnen beheren;
 • Zin hebben voor het relationele en het contact: luistervaardigheid, analytisch, proactief, aanpassingsmogelijkheid en « dienstgericht »;
 • Onderhandelingsvaardigheden en conflict- en / spanningsbeheersing.

Pluspunten

 • Een zeer goede kennis van de tweede landstaal is een troef aangezien u in een tweetalige werkomgeving zal terechtkomen;
 • Goede beheersing van het Engels (schriftelijk en mondeling) is een pluspunt.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Aanbod

Wij bieden

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een salaris overeenstemmende met de weddeschaal NA11, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, mogelijkheid tot thuiswerk, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer, mogelijkheid tot het genieten van tweetaligheidspremie, een fietsvergoeding, een moderne werkomgeving.

Een stimulerend werk op intellectueel vlak, collega’s van hoog wetenschappelijk niveau en gediversifieerde background (artsen, economisten, sociologen, data analisten, statistici …) in een instelling met een aangename sfeer.

Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds

Solliciteren

Stuur je CV met motivatiebrief per mail naar jobs@kce.fgov.be vóór 19 september 2017.

Contactgegevens

Mevrouw Miranda Landtsheere - Verantwoordelijke Rekruteringen
P: +32 2 287 33 88
E: Miranda.Landtsheere@kce.fgov.be

CONTACTPERSOON
Miranda LANDTSHEERE
02 287 33 19
JAARVERSLAG
Published on: 
14-09-2020