Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is op zoek naar een expert-onderzoeker voor een voltijdse of deeltijdse (minimum 50%) tewerkstelling (m/v/x)

(Omwille van de leesbaarheid wordt in deze vacature de mannelijke vorm gebruikt).

Het KCE heeft de opdracht om met zijn wetenschappelijke studies de weg te wijzen naar een hoogwaardige en toegankelijke gezondheidszorg, waarbij de beschikbare middelen zo efficiënt en transparant mogelijk worden ingezet. Daarbij moet rekening worden gehouden met de beleidsdoelstellingen van volksgezondheid en ziekteverzekering.

Onlangs kreeg het KCE ook de opdracht om als wetenschappelijke referentie op te treden voor elke vraag m.b.t. verhoogde premies die voor het afsluiten van een schuldsaldoverzekering aan zieke personen worden gevraagd. Deze opdracht kadert in de nieuwe wet van 4 april 2019. Deze verbiedt verzekeringsmaatschappijen om tien jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling en zonder herval binnen deze periode, nog met deze pathologie rekening te houden bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand en een verhoogde premie te vragen. Het gaat hier over het zogenaamde recht om vergeten te worden bij bepaalde persoonlijke verzekeringscontracten. Aan het KCE kan gevraagd worden om het referentierooster aan te passen, en om te bepalen na welke duurtijd en onder welke voorwaarden het recht om te worden vergeten op bepaalde vormen van kanker en bepaalde chronische aandoeningen van toepassing kan zijn. U kan de wettekst raadplegen via de volgende link http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019040426&table_name=wet

De huidige aanwerving kadert binnen deze nieuwe opdracht.

Uw profiel

 • U bent houder van één van de volgende diploma’s: een diploma dat toegang geeft tot een gezondheidszorgberoep (verpleegkundige, vroedvrouw, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, arts,…), dat vervolledigd moet zijn met een universitaire opleiding (licentie of master);
 • U kan een goed begrip van de concepten en methoden van medische epidemiologie aantonen, in het bijzonder van cohortstudies, mortaliteitstabellen (overleving) en overlevingsanalyses;
 • U kan een systematisch literatuuronderzoek uitvoeren, het kwaliteitsniveau van wetenschappelijke gegevens inschatten (hiërarchie van bewijs, evaluatie van bias) en wetenschappelijke informatie in de gepaste vorm weergeven (evidence tabels en synthesen);
 • U beheerst de medische taal en begrijpt informatie over diagnostische technieken en complexe behandelingen;
 • U hebt meegewerkt aan de publicatie van wetenschappelijke artikels in wetenschappelijke, geïndexeerde ‘peer-reviewed’ tijdschriften. U was eerste auteur van minstens twee artikelen;
 • U beschikt over redactionele vaardigheden in het Engels, en u kan vlot werken in een multidisciplinair en drietalig team (NL, FR, EN).

Bijkomende pluspunten

 • Een doctoraat of een aanzienlijke bewezen ervaring in medische epidemiologie of biostatistiek;
 • Klinische ervaring, bijvoorbeeld in oncologie, interne geneeskunde of met chronische ziekten;
 • Meerdere jaren ervaring in klinische epidemiologie, en in het bijzonder in overlevingsstudies en /of in oncologie
 • Grondige kennis van het Belgische gezondheidssysteem;
 • Kennis van de belangrijkste internationale bibliografische databanken en de Belgische administratieve databanken in de gezondheidssector;

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle onderzoeksvragen aan het KCE over de nieuwe wet van 4 april 2019 m.b.t. het recht om te worden vergeten voor bepaalde persoonlijke verzekeringspolissen;
 • U werkt, in functie van de behoeften, ook op andere KCE-onderzoeksprojecten;
 • U analyseert de onderzoeksresultaten op een kritische manier en vat ze samen in een Engelstalig wetenschappelijk rapport. U formuleert ook concrete aanbevelingen voor de belangrijkste beleidsmakers, beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, en u betrekt daarbij de belangengroepen (stakeholders);
 • U communiceert de resultaten van uw studie op een overtuigende manier aan de verschillende doelgroepen (beleidsmakers, zorgverleners, burgers, enz. ...);
 • U houdt uw kennis en competenties op peil, en u ontwikkelt mee de onderzoeksprocessen van het KCE.

Wij bieden u

 • Een contract van onbepaalde duur (minstens 50%), een aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, een hospitalisatie- en groepsverzekering, glijdende werkuren in een 38-uren week, mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerk, gratis abonnement woon-werkverkeer, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, een moderne werkomgeving met een bijzondere aandacht voor welzijn op het werk en ergonomie van de werkplek;.
 • Een intellectueel uitdagende job, collega’s van een hoog wetenschappelijk niveau en met een gevarieerde achtergrond (artsen en experten uit andere gezondheidszorgberoepen, economen, sociologen, data analisten, juristen, …) in een organisatie met een aangename werksfeer.

Hoe solliciteren?

Stuur uw CV met motivatiebrief per mail naar jobs@kce.fgov.be vóór 28 januari 2020 om 13 uur.

Selectieprocedure

Indien u in aanmerking komt, wordt u uitgenodigd voor een schriftelijke test op het KCE in de loop van februari 2020.
Als u geslaagd bent voor de schriftelijke test, wordt u uitgenodigd voor een interview dat waarschijnlijk in de loop van maart 2020 zal plaatsvinden.

Voor meer informatie kan u terecht bij

Miranda Landtsheere, verantwoordelijke rekrutering, jobs@kce.fgov.be, Tel: +32 (0)2 287 33 88. Meer informatie over het KCE vindt u hier: www.kce.fgov.be
 

CONTACT
Miranda LANDTSHEERE
02 287 33 19
JAARVERSLAG
Published on: 
03-02-2020