Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is op zoek naar een arts, voor een voltijdse of deeltijdse (minimum 50%) tewerkstelling (m/v/x)

(Omwille van de leesbaarheid wordt in deze vacature de mannelijke vorm gebruikt).

Het KCE heeft de opdracht om met zijn wetenschappelijke studies de weg te wijzen naar een hoogwaardige en toegankelijke gezondheidszorg, waarbij de beschikbare middelen zo efficiënt en transparant mogelijk worden ingezet. Daarbij moet rekening worden gehouden met de beleidsdoelstellingen van volksgezondheid en ziekteverzekering.

Als onderzoeker maakt u deel uit van het team experten van het KCE. U verzamelt en analyseert wetenschappelijke informatie en gegevens m.b.t. gezondheidszorg, en de organisatie en financiering ervan, als antwoord op de onderzoeksvragen die aan het KCE worden voorgelegd. U helpt om de resultaten van deze analyses en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen op de meest adequate manier aan de beleidsmakers te communiceren.

Uw profiel: 

 • U hebt een diploma Master in de Geneeskunde of Doctor in de genees- heel- en verloskunde;
 • U kan een systematisch literatuuronderzoek uitvoeren, het kwaliteitsniveau van wetenschappelijke gegevens inschatten (hiërarchie van bewijs, evaluatie van bias), wetenschappelijke informatie in de gepaste vorm weergeven (evidence tabels en synthesen);
 • U hebt meegewerkt aan de publicatie van wetenschappelijke artikels in wetenschappelijke, geïndexeerde ‘peer-reviewed’ tijdschriften. U was eerste auteur van minstens twee artikelen;
 • U beschikt over redactionele vaardigheden in het Engels, en u kan vlot werken in een multidisciplinair en drietalig team (NL, FR, EN).

Bijkomende pluspunten

 • Klinische ervaring in oncologie, interne geneeskunde of met chronische aandoeningen;
 • Grondige kennis van het Belgische gezondheidszorgsysteem, en van dat van andere Europese landen;
 • Kennis van de belangrijkste internationale bibliografische databanken en de administratieve Belgische databanken binnen de sector van de gezondheidszorg;
 • Een doctoraat of een tweede universitaire opleiding m.b.t. gezondheidszorg en/of wetenschappelijke methoden is aanbevolen (kwalitatieve of kwantitatieve data analyse, epidemiologie...).

Taken

 • Als lid van een multidisciplinair en drietalig projectteam (NL, FR, ENG) voert u studies uit over de organisatie, doeltreffendheid, efficiëntie, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidszorgdiensten en – prestaties (HSR- en HTA-projecten). U voert ook projecten uit waarbij klinische praktijkrichtlijnen worden ontwikkeld (GCP), die zorgverleners ondersteunen bij het behandelen van patiënten;
 • U analyseert uw onderzoeksresultaten op een kritische manier en vat ze samen in een Engelstalig wetenschappelijk rapport. U formuleert ook concrete aanbevelingen voor beleidsmakers, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, en betrekt daarbij de belangengroepen (stakeholders);
 • U communiceert de resultaten van de studie op een overtuigende manier aan de verschillende doelgroepen (beleidsmakers, zorgverleners, burgers, enz.);
 • U houdt uw kennis en competenties op peil en u ontwikkelt mee de onderzoeksprocessen van het KCE.

Wij bieden u

 • Een contract van onbepaalde duur (minstens 50%), een aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, een hospitalisatie- en groepsverzekering, glijdende werkuren in een 38-uren week, mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerk, gratis abonnement woon-werkverkeer, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, een moderne werkomgeving met een bijzondere aandacht voor welzijn op het werk en ergonomie van de werkplek;.
 • Een intellectueel uitdagende job, collega’s van een hoog wetenschappelijk niveau en met een gevarieerde achtergrond (artsen en experten uit andere gezondheidszorgberoepen, economen, sociologen, data analisten, juristen, …) in een organisatie met een aangename werksfeer.

Hoe solliciteren?

Stuur uw CV met motivatiebrief per mail naar jobs@kce.fgov.be vóór 28 januari 2020 om 13 uur.

Selectieprocedure

Indien u in aanmerking komt, wordt u uitgenodigd voor een schriftelijke test op het KCE in de loop van februari 2020.
Als u geslaagd bent voor de schriftelijke test, wordt u uitgenodigd voor een interview dat vermoedelijk in de loop van maart 2020 zal plaatsvinden.

Voor meer informatie kan u terecht bij 

Miranda Landtsheere, verantwoordelijke rekrutering, jobs@kce.fgov.be, Tel: +32 (0)2 287 33 88 Meer informatie over het KCE vindt u hier: www.kce.fgov.be

CONTACT
Miranda LANDTSHEERE
02 287 33 19
JAARVERSLAG
Published on: 
03-02-2020