Het betrekken van patiënten bij onderzoek rond gezondheidszorgbeleid. Waarom? Wanneer? Hoe?

R320

Het betrekken van patiënten bij onderzoek rond gezondheidszorgbeleid. 
Waarom?  Wanneer?  Hoe? 

 

Deze bijeenkomst vindt plaats op 7 mei 2020 in Brussel, Congrescentrum Pacheco center, Pachecolaan 13, 1000 Bruxelles, van 9u tot 15u. 

Programma

 


Voormiddag (9u - 12u) : Plenair gedeelte
 

09u00 - 09u15

Onthaal                                                                                              

09u15 - 09u30

Inleiding door Marijke Eyssen - KCE Directie                                            

09u30 - 10u15

De standpunten van het KCE over het betrekken van patiënten bij beleidsvoorbereidend onderzoek in de gezondheidszorg – Toelichting over de Position paper (2019) - Irina Cleemput, senior expert, KCE                                          

10u15 - 10u30

Vragen en antwoorden

10u30 - 10u50

Pauze met koffie en thee 

10u50 - 11u50

Belgische voorbeelden van patiëntenbetrokkenheid bij onderzoek – Presentaties door patiënten, financierders van onderzoek en onderzoekers

- Grâce Ntunzwenimana, patiënt, Plateforme Prévention Sida
- Charlotte Pezeril, Directrice van het Observatoire du sida et des sexualités, Université Saint-Louis Brussel
- Bénédicte Gombault, Senior projectcoördinateur bij de Koning Boudewijnstichting
- Anouk Delameillieure, Onderzoeker aan de KU Leuven

11u50 - 12u00

Toelichting over de workshops van de namiddag

 

 

Lunch (12u - 13u)
 

 

Namiddag (13u - 15u)
Workshops met patiënten, hun mantelzorgers en familieleden, patiëntenvertegenwoordigers, mutualiteiten

 

Het KCE ging als eerste Belgische overheidsinstelling na hoe het patiënten zoveel mogelijk structureel en coherent kan betrekken bij zijn studies, en formuleerde hierover 18 standpunten in zijn Position paper (2019). In een volgende fase zal het een Procesboek met concrete, praktische richtlijnen uitwerken. Het KCE krijgt hiervoor graag de inbreng van patiënten en patiëntenorganisaties, en organiseert in dit kader deze workshops.  

De centrale vraag zal zijn : Hoe kunnen patiënten zinvol betrokken worden bij beleidsonderzoek in de gezondheidszorg?

Praktische aspecten, zoals manieren om zich kandidaat te stellen om mee te werken aan een onderzoek als consulent of co-onderzoeker, en manieren om met de onderzoekers te overleggen en input te geven in het onderzoeksproces zullen besproken worden. 
De groepen worden vooraf ingedeeld volgens taal (Nederlands of Frans). Het aantal plaatsen voor de workshops is beperkt.

Inschrijven (tot 7 april)

CONTACT
Werkprogramma
+32 2 287 33 88
JAARVERSLAG