Health Technology Assessment

Studies binnen het domein van Health Technology Assessment (HTA) onderzoeken de veiligheid en effectiviteit van een technologie, geneesmiddel of vaccin. Vaak wordt dit gecombineerd met een economische analyse van de kosteneffectiviteit. Dit houdt in dat er wordt nagegaan wat de verhouding is tussen de prijs en het voordeel dat het product biedt op gebied van gezondheid en levenskwaliteit.

Het voorwerp van deze studies zijn meestal producten waarvan wordt gezegd dat ze innovatief zijn, en waarvoor de industrie soms (zeer) hoge prijzen met de overheid onderhandelt.

HTA-studies zorgen vaak voor tandengeknars, omdat zij ingaan tegen de leuze dat ‘op gezondheid geen prijs staat’. Wij zijn er echter van overtuigd dat het ethisch niet verantwoord is om een interventie terug te betalen zonder eerst te verifiëren of zij in het echte leven wel degelijk een meerwaarde biedt voor de gezondheid, en welke kost daartegenover staat voor de gemeenschap.

Het is dus niet de bedoeling om besparingen in de gezondheidssector door te voeren, of om het gebruik van nieuwe technologieën af te remmen. Bedoeling is wel om de overheidsinstanties te ondersteunen bij een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare middelen, waarbij de kwaliteit, toegankelijkheid en de pertinentie van de zorg verzekerd worden.

Wat is kosteneffectiviteit ?

Een kosteneffectiviteitsanalyse  drukt de voordelen van een bepaalde behandeling voor de patiënt uit in ‘gewonnen gezonde levensjaren’ of in ‘gewonnen gezonde levensjaren gecorrigeerd voor levenskwaliteit’ (ook wel Quality-Adjusted Life-Year of QALY genoemd).

Wanneer een behandeling minder duur is dan de reeds bestaande, en een beter resultaat oplevert voor de patiënt, is de keuze gemakkelijk gemaakt. Maar vaak bieden nieuwe behandelingen wel voordelen voor de gezondheid, maar kosten ze meer dan de klassieke behandeling. In dat geval wordt de verhouding tussen de meerkost en de gewonnen gezonde levensjaren (al dan niet gecorrigeerd voor levenskwaliteit ) berekend. Dat wordt de ICER (incremental cost-effectiveness ratio) genoemd.

Published on: 
22-06-2020