Health Services Research

Health Services Research (HSR)-studies gaan na hoe zorg het beste wordt georganiseerd en gefinancierd. De bedoeling is om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen, én ze betaalbaar te houden voor maatschappij en patiënt. Vaak zijn het complexe studies, omdat de organisatorische aspecten van het gezondheidsbeleid moeten worden verzoend met menselijke factoren, de standpunten en belangen van de verschillende beroepsgroepen en met budgettaire uitdagingen. Daarom worden deze projecten altijd uitgevoerd door multidisciplinaire onderzoeksteams.

Bij HSR-studies bestuderen onze onderzoekers grondig de wetenschappelijke literatuur en kijken ze vaak naar buitenlandse voorbeelden. De verschillende stakeholders worden steeds nauw betrokken bij elke belangrijke fase van het project. Deze studies bieden het KCE de gelegenheid om voor een volledige sector – soms ingrijpende- hervormingen uit te tekenen.

Published on: 
11-07-2017