Hadron therapie bij kinderen– een update van de wetenschappelijke evidentie voor 15 kankers bij kinderen

R235

KCE Reports 235A (2015)

Biedt protontherapie, een nauwkeurige bestralingstechniek, meer voordeel bij de behandeling van kinderen dan klassieke radiotherapie? Bij protontherapie worden de omliggende weefsels minder blootgesteld aan straling. Daardoor zou het risico op bijkomende tumoren en andere problemen, veroorzaakt door bestraling, lager liggen. Op verzoek van het RIZIV onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) of dit laatste uiteindelijk ook betere medische resultaten oplevert bij kinderen. De vraag is zeer actueel, omdat dit jaar de bouw van de eerste Belgische protoncentra werd aangekondigd. De vraag is echter onmogelijk te beantwoorden: ondanks de wereldwijde behandeling van duizenden kinderen zijn er geen goede klinische studies bij kinderen uitgevoerd. Het KCE moest dus concluderen dat de meerwaarde van protontherapie voor de behandeling van kanker bij kinderen nog niet is bewezen. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
08-01-2015