Good Clinical Practice

De geneeskunde evolueert voortdurend. Van zorgverleners kan niet worden verwacht dat ze steeds op de hoogte zijn van elke nieuwe ontwikkeling. Daarom bestaan er richtlijnen van goede klinische praktijk (of kortweg ‘richtlijnen’), die de meest recente wetenschappelijke kennis samenvatten. Op die manier bieden ze ondersteuning aan de zorgverleners bij de behandeling van een bepaald probleem, waardoor deze niet telkens de wetenschappelijke literatuur moeten doorploegen.

Het volgens de regels van de kunst ontwikkelen van dergelijke tools vergt een buitengewoon nauwgezet werk dat bepaalde KCE-onderzoekers zeer goed onder de knie hebben. Maar onze richtlijnen zijn natuurlijk pas bruikbaar als ze ook rekening houden met de Belgische context en de dagelijkse realiteit van het terrein. Daarom worden deze projecten steeds uitgevoerd in overleg met een ‘Guideline Development Group’ of GDG, bestaande uit ervaren clinici, gespecialiseerd in de te onderzoeken aandoening, De deelnemers zijn bereid om tijd vrij te maken voor de talrijke vergaderingen die nodig zijn voor dergelijk project. Op die manier worden tools met geüpdatete kennis ontwikkeld, die afgestemd zijn op de behoeften van het terrein.

Voor de ontwikkeling van praktijkrichtlijnen (guidelines) zal het KCE alleen voorstellen weerhouden die bedoeld zijn voor zorgverleners van de 2e of 3e lijn. Sinds 2018 is het federale netwerk voor Evidence-Based Practice (EBP) namelijk verantwoordelijk voor  de ontwikkeling van richtlijnen voor de 1e lijn.

Verbeteren van de zorgkwaliteit voor kankerpatiënten

Een groot deel van de KCE-richtlijnen heeft betrekking op de opsporing, behandeling en opvolging van verschillende soorten kanker. In dit steeds evoluerende domein voeren wij een langdurig project uit, dat bestaat uit het formuleren van aanbevelingen voor de meest voorkomende kankers en/of voor welke er een belangrijke diagnostische of therapeutische vooruitgang werd geboekt. De keuze van de te behandelen onderwerpen wordt jaarlijks gemaakt in overleg met het College voor Oncologie.

De publicatie van richtlijnen is echter maar een eerste stap naar een verbetering van de zorgkwaliteit. In een volgende fase moeten kwaliteitsindicatoren worden ontwikkeld. Het KCE stelt hiervoor een set van indicatoren op, voor de diagnose, behandeling en opvolging van de patiënt, zodat de kwaliteit van het werk van de zorgverleners kan worden beoordeeld (feedback). Dit alles gebeurt in samenwerking met het Kankerregister.

Published on: 
12-06-2020