Financiering van verpleegkundige zorg in ziekenhuizen

KCE Reports 53A (2007)

In het kader van de ziekenhuisfinanciering is het mogelijk om meer rekening te houden met niet alleen de aandoening maar ook de reële verpleegkundige zorgbehoefte van de patiënt. Dit stelt het KCE vast in een recente studie, gemaakt in samenwerking met de universiteiten van Leuven en Luik. Het KCE roept ook op tot meer wetenschappelijk onderzoek in de opleiding verpleegkunde.

Gepubliceerd op: 
20-04-2007