Financiering van de thuisverpleging in België

KCE Reports 122A (2010)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht, in samenwerking met K.U.Leuven en de ULB, of de huidige financiering van de thuisverpleging in België moet aangepast of zelfs fundamenteel moet hervormd worden. De studie behandelt enkel het vraagstuk van thuisverpleging, niet het grotere verhaal van de thuiszorg. De financiering aanpassen vraagt een globale reflectie over de rollen van verschillende gezondheidszorgfuncties. Daarbij is er meer coördinatie tussen de verschillende politieke bevoegdheidsniveaus nodig. De huidige gemengde financiering kan worden voortgezet als ze wordt geoptimaliseerd. De nomenclatuur zou best worden geactualiseerd en er zou een scherper onderscheid moeten worden gemaakt tussen postacute en chronische zorg. Ook het meten van de zorgafhankelijkheid van de patiënt en de kwaliteit van zorg zouden bij de financiering een meer prominente rol moeten spelen.

Gepubliceerd op: 
04-02-2010