Financiering

Het KCE is een parastatale van het type B die wordt gefinancierd door de federale overheid. Zijn jaarbudget bedraagt ongeveer €10 miljoen, waarvan 78% door het RIZIV en 22% door de FOD Volksgezondheid en de FOD Sociale Zekerheid samen worden betaald. Daaraan moet nog €10 miljoen worden toegevoegd voor het KCE Trials programma, dat volledig door het RIZIV wordt gefinancierd.

Het KCE ontvangt ook een aantal Europese subsidies voor zijn deelname aan internationale onderzoeksnetwerken en -projecten.

Onze resultaatrekeningen en balans kunnen worden geraadpleegd in onze jaarverslagen.

Published on: 
22-09-2020