Extremiteiten MRI

R205

KCE Reports 205A (2013)

Kan het gebruik van kleinere eMRI-scanners, enkel geschikt voor ledematen, de wachtlijsten voor klassieke MRI verminderen? Deze vraag stelde de FOD Volksgezondheid aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het KCE stelde vast dat er momenteel nog onvoldoende wetenschappelijke kennis is omtrent  de nauwkeurigheid van eMRI bij het stellen van een diagnose. Het aantal gevallen dat voor eMRI in aanmerking zou komen zou vrij laag zijn, maar ook dit kan momenteel niet worden nagegaan bij gebrek aan goede gegevens. Het KCE concludeert dat het nog te vroeg is om eMRI’s in België te installeren en terug te betalen.

Onnodige blootstelling aan medische straling blijft een probleem in België. Volgens een rapport van de Vereniging voor Radiologie (2012) zou een betere naleving van de richtlijnen door de voorschrijvende artsen onmiddellijk zorgen voor een daling van de blootstelling aan straling en van de uitgaven in de ziekteverzekering door het minder voorschrijven van radiografieën en CT-scans voor te schrijven, of het vervangen van sommige CT onderzoeken door MRI. In dit kader stelt het KCE dat zorgverleners best een verplichte navorming over beeldvormingstechnieken volgen en dat hun voorschrijfgedrag moet worden opgevolgd. Daarnaast mag de keuze voor een MRI of CT-scan geen financieel verschil maken voor de voorschrijvende arts, de radioloog of het ziekenhuis. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
23-09-2013