Evolutie van daghospitalisatie: impact van de financiering en regelgeving

Evolutie van daghospitalisatie: impact van de financiering en regelgeving

KCE Reports 192A (2012)

Op vraag van het RIZIV en de Christelijke en Socialistische ziekenfondsen bekeek het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de situatie van daghospitalisatie in België. De jaarlijkse uitgaven voor daghospitalisatie stegen op 7 jaar tijd (2004-2010) met gemiddeld 4,5 %, van 307 naar bijna  400 miljoen euro. Deze stijging werd echter niet gecompenseerd door een daling van de kosten voor klassieke hospitalisatie, integendeel. De uitgaven voor klassieke hospitalisatie stegen in dezelfde periode met gemiddeld 4% per jaar van 3,82 naar 4,85 miljard euro. Een van de redenen is dat de huidige financiering niet voldoende coherent, transparant en efficiënt is. Daarom wordt er best overgestapt naar een forfaitaire financiering op basis van het aantal en de aard van de behandelde aandoeningen. Maar voordat er een hervorming voor daghospitalisatie wordt doorgevoerd, moet er een globaal plan om de uitbreiding van daghospitalisatie te ondersteunen, worden opgesteld. Dit is de eerste studie die uitvoerig nagaat of financiering en regelgeving meerkosten of alleen een verschuiving van kosten tussen de zorgomgevingen veroorzaken. Meer lezen...

Gepubliceerd op: 
18-12-2012