KCE Conferentie | donderdag 17 november 2011 om 13u30 te Brussel: Van guideline tot kwaliteitssysteem bij de behandeling van kanker

  • 5 oktober 2011

Een kankerpatiënt moet erop kunnen rekenen dat de zorgkwaliteit overal van een gelijkwaardig niveau is, naar welke specialist of ziekenhuis hij/zij ook gaat. Om de verschillen tussen zorgverleners en ziekenhuizen mbt diagnose en behandeling van kanker te verminderen en de uitkomsten van de patiënten te verbeteren, is een kwaliteitssysteem noodzakelijk.

Een Belgische primeur in dit kader was het PROCARE project (PROject on CAncer of the REctum) voor de behandeling van rectumkanker. In dit project ontwikkelde het KCE samen met de PROCARE werkgroep een methode om de zorgkwaliteit bij rectumkanker te analyseren en de betrokken zorgverleners feedback te geven over hun processen en resultaten. Deze methode kan in de toekomst ook op andere kankers worden toegepast.

In dit symposium overlopen de onderzoekers een aantal belangrijke etappes van het project en krijgen we een overzicht van de manier waarop in Nederland kwaliteitssystemen in de oncologie worden opgezet. Achteraf reageren vertegenwoordigers van de belangrijkste Belgische stakeholders.

SLIDESHOWS VAN DE CONFERENTIE

Zorgkwaliteit in oncologie: zijn kwaliteitsindicatoren bruikbaar? (Joan Vlayen, Arts expert, KCE en Sabine Stordeur, Senior HSR expert, KCE)

Feedback aan clinici: wat en waarom?  (Julie Francart, Ajunct directrice, Stichting Kankerregister)

Uitkomstanalyse: anamnese van risico-correctie bij medische kwaliteitsbewaking(France Vrijens, Expert statistiek, KCE en Els Goetghebeur, Hoogleraar statistiek en coördinator van het consortium Stat-Gent CRESCENDO (UGent) )

Kwaliteitssystemen in de oncologie in Nederland (Marlies Jansen, Directeur netwerken, Integraal Kankercentrum Nederland-IKNL)

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
RAPPORT ANNUEL