Enquête

Praktische informatie over de enquête

Waarom deze enquête?

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) vroeg het KCE om via een enquête na te gaan welke impact gezondheidsproblemen volgens de bevolking hebben op de levenskwaliteit. De resultaten zullen worden gebruikt om het gezondheidsbeleid mee uit te stippelen. Door deel te nemen aan deze enquête draagt u dan ook actief bij tot de verbetering van ons gezondheidssysteem.

Wie doet wat bij deze enquête?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) staat in voor de algemene coördinatie, de statistische analyse en de publicatie van de definitieve resultaten van de enquête. De informatie waarover het KCE zal beschikken voor analyse, bevat geen identiteitsgegevens.

Profacts voert de enquête op het terrein uit in opdracht van het KCE. Zij beschikken wel over uw gegevens (naam, adres en eventueel telefoonnummer), omdat zij u moeten kunnen contacteren. Deze contactgegevens ontvingen zij van het Rijksregister, dat hiervoor de nodige toelatingen heeft gegeven, in het kader van deze enquête. Deze contactgegevens zullen niet voor andere doeleinden dan voor dit onderzoek worden gebruikt.

De EuroQol Group ontwikkelde het instrument waarmee de perceptie van de impact van gezondheidsproblemen op de levenskwaliteit zal worden beoordeeld. Ze stelden het onderzoeksprotocol op en ontwikkelden de software die tijdens het afnemen van de enquête zal worden gebruikt. De antwoorden van de interviews zullen op hun server (in Duitsland) worden bewaard, zonder identiteitsgegevens.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (IPH-WIV-ISP) is een federaal onderzoeksinstituut voor de volksgezondheid. Het KCE voert dit onderzoek op hun vraag uit. Ze bieden ook methodologische ondersteuning.

Wie financiert deze enquête?

De enquête wordt voor 70% gefinancierd door de Belgische overheid en voor 30% door de EuroQoL stichting.

Waarom werd u gecontacteerd?

In totaal werden 10.000 personen (waaronder u) geselecteerd om een representatieve steekproef van de Belgische bevolking te vormen. Het uiteindelijke doel is om 1.000 geldige interviews te bekomen.

Hoe zal uw deelname aan de enquête verlopen?

Als u tot de uiteindelijke steekproef behoort, zal u telefonisch worden gecontacteerd door een enquêteur van Profacts. Als hij of zij u telefonisch niet kan bereiken, zal hij/zij zich aanbieden op uw thuisadres.

Op deze website bieden wij u de mogelijkheid u aan te melden zodat Profacts eenvoudig contact met u kan opnemen : "aanmelding aan de enquête".

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen?

U kan dit gewoon melden aan de persoon die u contacteert. Dit zal verder geen enkel gevolg voor u hebben.

Waar wordt de enquête afgenomen?

De enquête wordt bij u thuis afgenomen. Indien u dit wenst, kan u ook een andere plaats met de enquêteur afspreken.

Hoelang duurt de enquête?

De enquête duurt tussen de 30 en 60 minuten.

Is de enquête vertrouwelijk?

Ja. Noch uw naam of adres (behalve de postcode) worden bewaard. Uw antwoorden blijven vertrouwelijk.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

Alle antwoorden worden zonder identiteitsinformatie bezorgd aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de EuroQol Group. De resultaten van de enquête zullen worden onderworpen aan statistische analyses en de definitieve resultaten zullen rond maart 2020 in een KCE-rapport worden gepubliceerd. Het rapport zal gratis beschikbaar zijn op de KCE-website: www.kce.fgov.be

Het rapport en alle andere betrokken publicaties zullen geen informatie bevatten over de identiteit van de deelnemers of hun individuele antwoorden. De contactgegevens van de deelnemers (naam en adres) worden op het einde van het onderzoek vernietigd.

Door deel te nemen aan de enquête, gaat u ermee akkoord dat uw antwoorden kunnen worden gebruikt zoals hierboven beschreven.

Vragen

Vragen over deze enquête kan u stellen per mail (KCE@profacts.be) of telefonisch: 0032 (0) 479/10.10.14 (tussen 9u00 en 17u00).

Aanmelding

Op de website van Profacts bieden wij u de mogelijkheid u aan te melden zodat Profacts eenvoudig contact met u kan opnemen : "aanmelding aan de enquête".

Over het KCE

Het KCE is een onafhankelijke federale wetenschapsinstelling. Het voert studies uit voor beleidsmakers om hen te adviseren bij hun besluitvorming over gezondheidszorg en ziekteverzekering. www.kce.fgov.be/nl

Over de Profacts
Profacts

Profacts is een onafhankelijk marktonderzoeksbureau dat de enquête op het terrein zal uitvoeren. http://www.profacts.be

Published on: 
12-02-2019