EFFECTIVITEIT EN VEILIGHEID VAN RADIOTHERAPIE MET KOOLSTOFIONEN (CIRT)

scan of a skull
 • Oorspronkelijke publicatie: Goetz, G, Mitic, M. Carbon ion beam radiotherapy (CIRT) for cancer treatment: a systematic review of effectiveness and safety for 12 oncologic indications. HTA Project Report No. 101; 2018. Vienna: Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment.
 • Deze KCE has read for you werd opgesteld door Lorena San Miguel en Frank Hulstaert
 • Gepubliceerd op 4 februari 2019

DOWNLOAD DE VOLLEDIGE VERSIE VAN DEZE KCE HAS READ FOR YOU

KERNBOODSCHAPPEN VAN DE OORSPRONKELIJKE PUBLICATIE

 • Slechts 1 gerandomiseerde, open label pilootstudie (hoog risico op bias) naar veiligheid en 3 case control studies (matig risico op bias).
 • In totaal werden 54 indicaties bestudeerd. Voor 41 van deze indicaties werd er geen enkel bewijs gevonden, en voor de resterende 13 was er onvoldoende bewijs.
 • De techniek moet momenteel als ‘experimenteel’ worden beschouwd.
 • Bijkomend onderzoek (gerandomiseerde gecontroleerde studies - RCT) is nodig om duidelijke conclusies te trekken over de klinische waarde van CIRT voor de behandeling van kanker.
WAT IS KCE HAS READ FOR YOU?

inter

KCE has read for you is een samenvatting van een recent gepubliceerd hoogkwalitatief systematisch literatuuroverzicht of health technology assessment, dat relevant is voor het Belgische gezondheidszorgsysteem.

KCE has read for you is niet gebaseerd op onderzoek dat werd gevoerd door het KCE, maar de oorspronkelijke publicatie werd wel geëvalueerd en gecontextualiseerd door KCE-onderzoekers.

Meer details over de methodologie kan u vinden op de KCE-website.

doc

Dit document bevat

 • De belangrijkste bevindingen uit de geëvalueerde publicatie
 • Een contextualisering binnen het Belgische gezondheidssysteem
Cross

Het document bevat geen

 • Aanbevelingen
 • Gedetailleerde omschrijvingen

 

Band

Betrouwbare oorspronkelijke publicatie

De methodologische kwaliteit van het systematisch literatuuroverzicht werd kritisch geëvalueerd met behulp van de AMSTAR tool.

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
Published on: 
04-02-2019