Effectiviteit en veiligheid van katheter ablatie bij personen met niet-paroxysmale voorkamerfibrillatie

Illistration KCE has read for you decembre
 • Oorspronkelijke publicatie: Nyong J, Amit G, Adler AJ, Owolabi OO, Perel P, Prieto-Merino D, Lambiase P, Casas JP, Morillo CA. Efficacy and safety of ablation for people with non-paroxysmal atrial fibrillation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD012088
 • Deze KCE has read for you werd opgesteld door Chris De Laet en Patriek Mistiaen
 • Gepubliceerd op 12 December 2017

DOWNLOAD DE VOLLEDIGE VERSIE VAN DEZE KCE HAS READ FOR YOU

KERNBOODSCHAPPEN VAN DE OORSPRONKELIJKE PUBLICATIE

 • Voor personen met niet-paroxysmale voorkamerfibrillatie tonen wetenschappelijke gegevens aan dat katheter ablatie beter is dan antiaritmische medicatie voor het uitblijven van voorkamerfibrillatie en het verminderen van de noodzaak van cardioversie en hartaandoening-gerelateerde ziekenhuisopnames, tot 12 maanden na de ingreep .
 • Door het lage aantal deelnemers en incidenten moeten deze wetenschappelijke gegevens voorzichtig worden geïnterpreteerd. De kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs is daarom ook middelmatig tot zeer laag.
 • Er is geen afdoende bewijs over nevenwerkingen, zoals ernstige bradycardie (waarbij een pacemaker nodig is), complicaties gelinkt aan de ingreep en andere veiligheidsaspecten. Er bestaan evenmin wetenschappelijke gegevens over andere eindpunten zoals mortaliteit, belangrijke cardiale incidenten, kwaliteit van leven, risico op beroerte of embolie.
 • Er zijn geen gegevens over de lange termijn effectiviteit (> één jaar).
WAT IS KCE HAS READ FOR YOU?

inter

KCE has read for you is een samenvatting van een recent gepubliceerd hoogkwalitatief systematisch literatuuroverzicht of health technology assessment, dat relevant is voor het Belgische gezondheidszorgsysteem.

KCE has read for you is niet gebaseerd op onderzoek dat werd gevoerd door het KCE, maar de oorspronkelijke publicatie werd wel geëvalueerd en gecontextualiseerd door KCE-onderzoekers.

Meer details over de methodologie kan u vinden op de KCE-website.

doc

Dit document bevat

 • De belangrijkste bevindingen uit de geëvalueerde publicatie
 • Een contextualisering binnen het Belgische gezondheidssysteem
Cross

Het document bevat geen

 • Aanbevelingen
 • Gedetailleerde omschrijvingen

 

Band

Betrouwbare oorspronkelijke publicatie

De methodologische kwaliteit van het systematisch literatuuroverzicht werd kritisch geëvalueerd met behulp van de AMSTAR tool.

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
Published on: 
12-12-2017