Een studieonderwerp voorstellen

Elke burger, organisatie, instelling of beleidsmaker kan studievoorstellen indienen bij het KCE. 

De selectie van de onderwerpen en het opstellen van het jaarprogramma vinden jaarlijks plaats, volgens een specifieke procedure . Deze begint met een oproep tot studievoorstellen, in de maand juni. Het formulier dient online ingevuld te worden, maar u kan een inkijkexemplaar bekomen door hier te klikken.

Opgelet, het gaat hier over de ‘reguliere’ literatuurstudies, niet over klinische studies. Voor deze laatste bezoekt u best de pagina over KCE Trials.

Studievoorstel voor het jaarprogramma 2019 : Gesloten

Als u op de hoogte wenst te worden gehouden van een oproep tot studievoorstellen voor het studieprogramma van 2020 en later, kan u zich hier inschrijven.

De selectieprocedure van de onderwerpen bestaat uit verschillende stappen....

Published on: 
20-09-2018