Een globaal plan voor Evidence Based Practice in België

Image newsletter

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil een ‘Federaal EBP-Programma’ lanceren, dat alle actoren die in ons land Evidence-Based Practice tools ontwikkelen, op een coherente manier samenbrengt. In een eerste fase is het Programma beperkt tot de eerstelijnszorg (huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, enz.). De minister gaf het KCE de opdracht om de structuren van het Programma uit te tekenen en om de opstart te coördineren.

In een eerste fase wilde het KCE de verschillende actoren op het terrein, hun respectieve rollen en complementariteit identificeren. De meesten blijken vandaag ‘ontwikkelaars’ te zijn, dus organisaties die klinische richtlijnen ontwikkelen. Meestal zijn het professionele organisaties zoals Domus Medica, of WVVK voor de kinesitherapeuten. Anderen hebben zich meer gespecialiseerd, zoals het CEBAM (Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine), dat de publiek gefinancierde richtlijnen valideert, of het platform EBMPracticeNet, dat de verspreiding van deze richtlijnen centraliseert. Het KCE heeft een voorstel gedaan om al deze actoren op een meer geïntegreerde manier te laten samenwerken.

In een tweede – nog toekomstige fase – wil de minister het accent leggen op de implementatie van richtlijnen en andere ‘EBP-producten’. Tot nu toe ontwikkelde men in België en elders in de wereld vooral richtlijnen, maar werd er weinig aandacht besteed aan hoe ze worden aanvaard en geïmplementeerd op het terrein. Evenmin werd hun impact, zijnde de gezondheidsvoordelen voor de patiënt nagegaan. De cijfers spreken voor zich: naar schatting wordt 99% van de budgetten voor medisch onderzoek besteed aan het begrijpen van de biologische basis van ziekten en de ontwikkeling van effectieve behandelingen. Slechts 1% wordt besteed aan het vinden van de beste manier om deze behandelingen in de praktijk uit te voeren. En het is geweten dat er in ons land nog een lange weg te gaan is voordat elke zorgverlener deze beste praktijken dagelijks toepast ...

Lees het KCE-rapport (1e deel) over het EBP Plan

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
14-12-2017