Over overheidsopdrachten

Via een overheidsopdracht kondigt het KCE officieel aan dat het een studieopdracht (gedeeltelijk) uitbesteedt.

De aankondigingen van opdracht van het KCE worden gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen (op het platform e-Notification).

Daarnaast publiceert het KCE op zijn website een kopie van zijn overheidsopdrachten, louter ter informatie. De wetgeving voorziet namelijk dat enkel de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen en, eventueel in het Publicatieblad van de Europese Unie, als een officiële bekendmaking geldt (art 8, §2 van het KB van 18/04/2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).

In de overheidsopdracht wordt het studieonderwerp beschreven en de termijn vermeld waarbinnen men zich kandidaat moet stellen. Deze termijn is meestal vrij kort (minstens 30 dagen) vermits de kandidaten op dat moment nog geen uitvoerige offerte hoeven te sturen. Een aanvraag tot deelneming volstaat. De selectieprocedure na de kandidaatstelling wordt hier beschreven.

In het geval van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zal de procedure sneller en in één enkele fase verlopen. Aan de kandidaten wordt dan gevraagd om bij de kandidaatstelling ook onmiddellijk een offerte in te dienen.

Om op de hoogte te worden gehouden van de overheidsopdrachten van het KCE :

  • Per mail : registreer u op onze website via « nieuws ontvangen van het KCE »   en vink het vakje « samenwerking » aan. U zal dan een mail ontvangen telkens wij een overheidsopdracht publiceren.
  • Via RSS feeds : u ontvangt nieuws over KCE-overheidsopdrachten zodra ze op onze website worden gepubliceerd, door u te registeren op de RSS feed ‘overheidsopdrachten’.
Published on: 
11-06-2020