Geschiedenis en missie

Waarom KCE Trials?

Vele vragen in de gezondheidszorg worden momenteel niet of onvoldoende onderzocht in klinische studies, ondanks hun groot maatschappelijk belang. Zo zijn er weinig studies waarbij een geneesmiddel wordt vergeleken met een ander type behandeling (bv dieet, lichaamsoefeningen, psychotherapie, enz), In de zomer van 2015 publiceerde het KCE een rapport waaruit bleek dat de publieke financiering van dergelijk onderzoek interessant zou zijn, onder bepaalde voorwaarden (Rapport 246-2015). Dergelijke studies dragen niet alleen bij tot een betere patiëntenzorg, maar zorgen ook voor een efficiënter gebruik van publieke middelen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaf in het najaar van 2015 de opdracht aan het KCE om een programma van praktijkgerichte klinische studies op te starten en op te volgen. Het beschikbare budget voor KCE Trials bedraagt 10 miljoen euro per jaar.

Voor een efficiënte meertalige en internationale samenwerking, werd het Engels als werktaal gekozen. Om die reden zullen alle publicaties, communicatie en activiteiten in het Engels gebeuren.

Welke studies worden gefinancierd?

KCE Trials richt zich op studies die de doelmatigheid van interventies vergelijken met het doel om de Belgische gezondheidszorg doeltreffender en efficienter te maken en met het potentieel voor ‘return on investment’. Vergelijkende doelmatigheidsstudies vergelijken de voor- en nadelen van verschillende behandelingen die al in gebruik zijn in de gezondheidszorg, maar die nog onvoldoende rechtstreeks met elkaar vergeleken werden. Met andere woorden, dergelijke studies onderzoeken welke van 2 behandelingen beter werkt in een real-life situatie.

Het KCE Trials programma beperkt zich niet tot studies over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen; ook een breed scala van andere interventies, zoals psychotherapie, voeding, life-style interventies, diagnostische tests, chirurgie of manieren om de gezondheidszorg te leveren, kunnen aan bod komen.  

Een absolute voorwaarde is echter dat het resultaat van de studie een onmiddellijke impact heeft op de zorg voor patiënten of op het efficiënt gebruik van de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg.

KCE Trials financiert geen onderzoek in de vroege fase van de ontwikkeling van een geneesmiddel of interventie. Voor dit onderzoek verwijzen we naar andere initiatieven en instituten, zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, het Fonds de la Recherche Scientifique en Innoviris. Ook implementatie-onderzoek zal niet worden geselecteerd.

Studies waarin reeds patienten gerandomizeerd werden, komen evenmin in aanmerking voor financiering door het KCE Trials.

Drie verschillende programma’s (‘workstreams’)

KCE Trials organiseert drie verschillende programma’s (workstreams’) voor het opstarten van klinische studies:

  • Commissioned workstream’: een ‘top-down’ benadering die zich richt op het financieren van studies over klinische vragen die geïdentificeerd en geprioriteerd werden door patienten, burgers, beleidsorganisaties en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg.
  • Investigator-led workstream’: een ‘bottom-up’ benadering, waar onderzoeksteams zelf  klinische vragen in een onderzoeksdomein kunnen voorstellen.
  • International workstream’: KCE Trials financiert ook de deelname van Belgische onderzoekers aan geselecteerde internationale studies waarin vragen die ook belangrijk zijn voor de Belgische gezondheidszorg worden onderzocht.
Published on: 
24-01-2019