Ons Team

KCE Team 2018Het domein van de gezondheidszorg is zeer complex. Geen enkele wetenschappelijke opleiding is voldoende ruim om de vele facetten ervan te omvatten. Daarom koos het KCE voor een multidisciplinaire aanpak, waardoor geen enkel onderzoeksproject door één onderzoeker alleen wordt uitgevoerd. Elke onderzoeksvraag wordt, afhankelijk van de behoeften, bekeken vanuit een medisch, economisch, sociaal, juridisch en/of ethisch standpunt. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gebruikers van de studies en door de onderzoekers zelf.

Onze experten kunnen worden ingedeeld volgens 3 verschillende soorten competenties:

  • Onderzoekers met een klinische achtergrond: arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, tandarts... Daarnaast beschikken ze nog over een bijkomende competentie (meestal een doctoraat) op gebied van volksgezondheid, epidemiologie, het ontwikkelen van richtlijnen, datamanagement en -analyse, enz. Sommigen waren of zijn nog steeds klinisch actief, waardoor ze een goede kennis hebben van het terrein. Anderen zijn voltijds onderzoeker bij het KCE.
  • Onderzoekers die zijn opgeleid als gezondheidseconoom. Dankzij hen kan het KCE zeer grondige economische analyses uitvoeren, zoals Health Technology Assessments (HTA). Hun bijdrage is eveneens onontbeerlijk voor de studies over de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg, een domein waarvoor de expertise van het KCE steeds meer wordt aangesproken.
  • Onderzoekers met een opleiding in een andere humane wetenschap. Zo voeren onze sociologen o.a. kwalitatief onderzoek uit: ze verzamelen gegevens bij experten op het terrein, patiënten, stakeholders, enz. en verwerken deze nauwgezet. Andere onderzoekers bestuderen de juridische en ethische aspecten van de brede waaier aan onderzoeksvragen.
  • Data-analisten, statistici en specialisten in wetenschappelijke informatie. Zij halen uit internationale en Belgische gegevens de pertinente informatie, gegevens en cijfers voor ons onderzoek. Daarbij waken ze er nauwgezet over dat bij het gebruik van de soms zeer gevoelige gegevens, de wetgeving m.b.t. de privacy wordt gerespecteerd, dat alle bruikbare informatie wordt geïdentificeerd en dat de cijfers correct worden geïnterpreteerd. Op deze manier kunnen wij zeer precieze statistieken verzamelen.
  • Specialisten in disseminatie en kennismanagement. De eersten hebben de opdracht om de taal van onze rapporten aan te passen aan de verschillende doelgroepen en ervoor te zorgen dat de boodschap het gepaste publiek bereikt. Dankzij de tweeden kunnen al onze experten hun expertise onderhouden en verder ontwikkelen, en wordt de kwaliteit van ons werk verzekerd door nauwgezette werkprocedures.

Performante ondersteunende diensten
Al deze onderzoekers werken in een zeer horizontale organisatie op mensenmaat, met goed geoliede werkprocedures, waar beslissingen snel en in onderling overleg worden genomen. Ze worden ondersteund door efficiënte (ICT, webmaster, bibliotheek, communicatie, layout, secretariaat, boekhouding, enz.).

Samen vormen ze een klein, maar enthousiast en performant team.

De KCE-medewerkers actief in 2019

 

Voltijds equivalent

Voorzitter

0,2

 

 

Management

3,0

Algemene directie

2,0

Programmadirectie

1,0

 

 

Uitvoeren van de studies

42,7

Artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten,…

22,6

Gezondheidseconomisten

7,9

Sociologen, juristen

2,8

Data-analisten, statistici en specialisten in wetenschappelijke informatie

6,5

Experten in disseminatie en kennismanagement

2,9

 

 

Ondersteunende diensten

16,1

Project facilitator

1,8

Secretariaat en lay-out

5,1

Secretariaat Trials

2,0

ICT, webmaster en bibliotheek

2,0

Juridisch advies en personeelsbeheer

3,2

Budget en boekhouding

2,0

 

 

TOTAAL

62

Published on: 
18-02-2019