Studie-types

GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP)

Ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen en analyse van de klinische praktijk

Praktijkrichtlijnen of 'Guidelines' omvatten de meest actuele medische kennis. Ze vormen hulpmiddelen voor de arts bij het stellen van een diagnose of bij een behandeling.

Ze worden opgesteld volgens strenge normen en zijn gebaseerd op regelmatig bijgewerkte gegevens uit de internationale wetenschappelijke literatuur.

Op basis van de bestaande richtlijnen analyseert het KCE de medische praktijk. Daarnaast worden de richtlijnen regelmatig aan de steeds evoluerende evidence aangepast.

Voor deze studies werkt het KCE meestal samen met andere Belgische en internationale wetenschappelijke organisaties.

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA)

Evaluatie van medische technologie en geneesmiddelen

De markt wordt overspoeld met meestal dure technologieën, behandelingen en geneesmiddelen die vaak als innovatief en veelbelovend worden voorgesteld.

In het kader van een HTA wordt nagegaan of een technologie of geneesmiddel veilig en werkzaam is.

Verder gaan onderzoekers de kosten-effectiviteit na : staat de gezondheidswinst in verhouding tot de kost ? Biedt de technologie of behandeling een betaalbare meerwaarde ?

Het KCE bouwde het HTA-luik uit tot één van de pijlers van haar opdracht. Niet als middel om besparingen in de gezondheidssector te rechtvaardigen of een rem te zetten op de toepassing van nieuwe technologie. Wel om de overheid bij te staan in haar zoektocht naar meerwaarde voor de patiënt en doelmatig gebruik van beschikbare middelen.

Innovatie hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een peperdure gezondheidszorg. Innovatie betekent ook: betere én goedkopere producten voortbrengen. Met haar HTA-onderzoek wil het KCE bijdragen tot een optimale inzet van de beperkte beschikbare middelen.

"HEALTH SERVICES RESEARCH" (HSR) 

Organisatie en financiering van de gezondheidszorg
  
In dit onderzoeksdomein stelt het KCE zich de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we de Belgische gezondheidszorg het best organiseren en financieren ?
  • Hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk?
  • Heeft iedereen gelijke toegang tot gezondheidszorg ?
  • Welke doelen heeft de Belgische gezondheidszorg en worden die doelen bereikt ?

Bij HSR projecten worden verschillende wetenschappelijke disciplines betrokken: geneeskunde, economie, sociologie, biostatistiek, psychologie,...Ze vragen een variëteit aan onderzoeksstrategiëen uitgevoerd door een multidisciplinair team.

Met het HSR luik hoopt het KCE op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde elementen aan te reiken om een goed bestuur en organisatie van onze Belgische gezondheidszorg mogelijk te maken. Een zorg die van hoge kwaliteit moet zijn en voor zoveel mogelijk mensen  toegankelijk aan een betaalbare prijs.

METHOD

Uitwerken van nauwgezette onderzoeksprocessen voor adequaat studiewerk

In dit domein zijn alle methodologische publicaties van het KCE ondergebracht. Methodologische rapporten zijn in de eerste plaats ‘voor inwendig gebruik’. Het opmaken van een KCE-rapport gebeurt telkens met inachtneming van een strikte methodologie. Het verzamelen, analyseren, selecteren en samenvatten van de soms gigantische hoeveelheid wetenschappelijke informatie die over een studieonderwerp is verschenen, vraagt immers een nauwgezette aanpak.

Published on: 
16-06-2017