Stakeholders

Als federale wetenschappelijke instelling vormt het KCE een brug  tussen de verschillende partners op het terrein van de gezondheidszorg en sociale zekerheid en tussen beleidsmakers en wetenschappers. Het baseert zijn aanbevelingen op wetenschappelijke bewijsvoering en tracht neutraal en onafhankelijk te zijn ten opzichte van de andere actoren.

  • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekring en commissies (bvb. NRKP)
  • Mutualiteiten Intermutualistisch Agentschap
  • Patiënten-verenigingen
  • Verpleegkundigen
  • Industrie
  • Universiteiten Wetenschappelijke Instellingen
  • Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en commissies (bvb. BAPCOC)

De Raad van Bestuur van het KCE bestaat uit vertegenwoordigers van de meeste instanties die in België betrokken zijn bij het gezondheidszorgbeleid.

Published on: 
15-06-2017