FOCUS op kwaliteitsindicatoren

213

Op deze pagina vindt u in enkele kliks alle KCE-publicaties over het meten van zorgkwaliteit in het algemeen en bij de behandeling van bepaalde kankers en in andere domeinen.


Vaak wordt gezegd dat de Belgische gezondheidszorg één van de beste ter wereld is. Dit is eigenlijk niet bewezen, want we meten onze zorgkwaliteit niet systematisch. Daarom ondersteunt het KCE het invoeren van een volwaardig kwaliteitsbeleid.

Zorgkwaliteit wordt gemeten aan de hand van een aantal parameters, de zogenaamde  ‘ kwaliteitsindicatoren‘. Er zijn verschillende soorten indicatoren, maar over het algemeen spreekt men vooral van structurele indicatoren, procesindicatoren en resultaatsindicatoren.

De structurele indicatoren hebben betrekking op de beschikbare middelen in de zorgsector (vb het aantal artsen en verpleegkundigen, het aantal scanners of het aantal chirurgische ingrepen per ziekenhuis). De procesindicatoren gaan over de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en toegediend (vb het opvolgen van klinische richtlijnen), terwijl de resultaatsindicatoren gericht zijn  op de gevolgen (al dan niet gewenst) van deze zorg (vb percentage van herval na een behandeling, overleving na een interventie).

Meten van de algemene zorgkwaliteit

Een aantal globale indicatoren mbt het Belgische gezondheidssysteem werden al gemeten door het KCE, en zullen binnenkort worden geactualiseerd (publicatie in 2015). In vergelijking met 14 andere Europese landen scoort België heel sterk op bepaalde punten, zoals de vaccinatiegraad bij kinderen, de overleving van 5 jaar na borst-of darmkanker, enz. Op andere punten is er nog ruimte voor verbetering, o.a. voor de deelname van de bevolking aan borst – en baarmoederhalskankerscreening, en voor de opvolging van diabetici. Bovendien worden er nog te vaak antibiotica voorgeschreven en worden de Belgen nog teveel aan medische straling blootgesteld.

 Kwaliteitsindicatoren voor de behandeling van kanker

Hoe kan de algemene zorgkwaliteit voor kankerpatiënten worden verbeterd door het opzetten van een duurzaam en globaal kwaliteitssysteem :

PROCARE is de naam van een multidisciplinaire groep van darmkankerspecialisten die, met de hulp van het KCE, een nationale praktijkrichtlijn ontwikkelde voor de behandeling van rectumkanker, de eerste in zijn soort. Het project bestaat uit 3 fasen :

 

Presentaties gegeven op een symposium over Zorgkwaliteit in Oncologie, georganiseerd door het KCE op 17/11/2011 in Brussel: 

Andere

‘Stroke units’ of ‘Eenheden voor beroertezorg’ zijn gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen voor slachtoffers van een cerebrovasculair accident (CVA). Het KCE ging na hoe deze zorg beter kan worden georganiseerd. De eenheden zijn doeltreffend, maar er moeten wel kwaliteitsnormen worden ontwikkeld en een  officiële vergunning worden voorzien.

Wordt binnenkort ook verwacht :

  • Kwaliteitsindicatoren voor  eierstokkanker
Published on: 
21-02-2020