FOCUS op cardiovasculaire aandoeningen

Focus3

Op deze pagina vindt u in enkele kliks alle KCE-publicaties over cardiovasculaire aandoeningen. Wij deelden ze in 4 categorieën in: preventie, diagnose, behandeling en zorgorganisatie.


PREVENTIE

Een op 3 overlijdens wordt veroorzaakt door cardiovasculaire aandoeningen. Daardoor zijn ze de belangrijkste sterfteoorzaak in ons land.  Ongeveer 10% van deze overlijdens gebeurt voor de leeftijd van 50 jaar, en 23% voor 75 jaar.

De organisatie van primaire preventie, bedoeld voor mensen die nog in goede gezondheid zijn, is absoluut noodzakelijk om het aantal vroegtijdige sterfgevallen te doen afnemen. De risicofactoren zijn algemeen gekend : leeftijd, geslacht, roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte,…Er bestaan modellen voor cardiovasculaire risico-inschatting, waarmee het risico om te overlijden aan een cardiovasculaire aandoening binnen de volgende 10 jaar kan worden berekend. Op die manier kan men beter bepalen bij wie best preventiemaatregelen worden genomen. Maar dit mogen niet om het even welke zijn … 

Reeds in 2010 meldde een KCE-rapport (nr 141-zie hieronder) dat 1 op 5 Belgen ouder dan 35 jaar statines voorgeschreven krijgt tegen een te hoog  cholesterolgehalte, terwijl  hij/zij (nog) nooit cardiovasculaire problemen had.

Deze  « preventie » kost jaarlijks meer dan 215 miljoen € aan de ziekteverzekering, terwijl  er geen enkel bewijs bestaat dat ze doeltreffend is. Een aanpassing van de levensstijl, zoals stoppen met roken, meer lichaamsbeweging en een gezondere voeding zijn eigenlijk de enige maatregelen waarvan is aangetoond dat ze het cardiovasculaire risico verminderen.

In een heel andere context, die van het voorkomen van plotse dood bij jonge sporters, spreekt het KCE zich uit tegen het verplichte hartonderzoek bijeen jongere voordat deze zich kan inschrijven bij een club of kan deelnemen aan een wedstrijd. Er is namelijk geen enkel onderzoek dat dit risico met voldoende precisie kan opsporen.

DIAGNOSE

Het is niet altijd gemakkelijk om de diagnose van een myocardinfarct te stellen. De symptomen zijn soms onduidelijk, terwijl een snelle reactie net nodig is om complicaties te voorkomen. Het is daarom belangrijk om te beschikken over onderzoekstechnieken die de betrouwbaarheid van de diagnose verbeteren. Ze moeten daarbij wel voldoende precies zijn, en ze mogen de patiënt niet aan onnodige risico’s blootstellen.

BEHANDELING

In de cardiologie worden continu innovatieve technologieën op de markt gebracht, en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Toch moeten we kritisch nagaan of ze wel degelijk een hun – vaak hoge - kostprijs waard zijn. Sinds zijn ontstaan voerde het KCE hierover al talrijke Health Technology Assessments (HTA) uit. Daarnaast stelde het ook een aantal klinische praktijkrichtlijnen op(GCP). U vindt ze hieronder in chronologische volgorde, te beginnen met de meest recente.

ZORGORGANISATIE

De geografische spreiding van de zorg binnen ons land of de ontwikkeling van kwaliteitsnormen zijn voorbeelden van de thema’s die het KCE reeds behandelde. Bedoeling is dat elke burger toegang krijgt tot de beste zorg, waar hij ook woont.

Published on: 
25-10-2018