Hoe een studieonderwerp voorstellen voor het KCE-jaarprogramma?

Elke burger, organisatie, instelling of beleidsmaker kan studievoorstellen indienen bij het KCE. 

De selectie van de onderwerpen en het opstellen van het jaarprogramma vinden jaarlijks plaats, volgens een specifieke procedure . Deze begint met een oproep tot studievoorstellen, in de maand juni (uitzonderlijk is er geen beroep in 2021). Het formulier dient online ingevuld te worden, maar u kan een inkijkexemplaar bekomen door hier te klikken.

Opgelet, het gaat hier over de ‘reguliere’ literatuurstudies, niet over klinische studies. Voor deze laatste bezoekt u best de pagina over KCE Trials.

Als u onze volgende oproep tot studievoorstellen wenst te ontvangen, kan u zich inschrijven op onze website, door te klikken op ‘nieuws ontvangen’, en daar het vakje ‘oproep tot studievoorstellen’ aan te vinken.

 

Published on: 
31-05-2021