Onze directie

De KCE-directie bestaat uit

  • Marijke EYSSEN, Algemeen directeur a. i.
  • Christophe JANSSENS, Adjunct algemeen directeur a. i.
  • Sabine STORDEUR, Directeur wetenschappelijk programma a.i.
  • Irina CLEEMPUT, Directeur wetenschappelijk programma a.i.

Het KB van 20 februari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het KCE bepaalt dat de houders van de managementfuncties een ontwerp van managementplan en operationeel plan moeten neerleggen binnen een termijn van zes maanden na hun aanstelling. Een managementplan wordt geschreven voor zes jaar, de duur van het mandaat.

De meest recente versie van het geïntegreerde managementplan (augustus 2014) kan hier worden geraadpleegd.

Published on: 
14-02-2020