Onze raad van bestuur

Onze raad van bestuur (RvB) is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, de ziekteverzekering en de patiënten. De RvB kijkt nauw toe op onze neutraliteit en vormt een waarborg voor onze onafhankelijkheid.

Tijdens elke RvB worden de leden op de hoogte gebracht van onze nieuwe rapporten. Aan de wetenschappelijke inhoud van de rapporten kan in principe niet worden getornd, behalve dan op basis van objectiveerbare methodologische argumenten. De beleidsaanbevelingen, die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke bevindingen, worden besproken en soms genuanceerd. Eventuele stemmingen gebeuren bij gewone meerderheid.

Het KCE is ook wettelijk verplicht om al zijn rapporten binnen de maand na goedkeuring door de RvB te publiceren, wat een bijkomende waarborg voor transparantie vormt.

LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (17/06/2021)

  Effectieve leden Plaatsvervangers

Voorzitter die wordt benoemd op voorstel van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken

Gillet Pierre

 

Verantwoordelijke minister

Van Havere Tina
Van Eeckhout Laura
Tellier Véronique
Ledent Nicolas

Adiyia Bright
De Schauwer Alexandra
Gillet Jean-Bernard
Herbaux Violaine

Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Auwers Tom

Lempereur Laetitia

Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst sociale Zekerheid

Samyn Peter

Vleminckx Koen

Leidend ambtenaar van het Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering

De Cock Jo

Collin Benoît

Administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De Cuyper Xavier

Musch Greet

Vertegenwoordigers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA)

Ceuppens Ann
Deroitte Elise
Verertbruggen Patrick

Bonnewyn Carina
De Smet Frank
Lucet Catherine

Vertegenwoordigers van de Ministerraad

Walraenvens Mieke
Perl François

Vandewoude Koenraad
Hens Evelyne

Vertegenwoordigers van de verenigingen van ziekenhuizen

Herbaux Denis
Geboers Marc

Hotterbeex Aline
Lanssiers Patricia

Vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van artsen

De Moor Georges
De Lepeleire Jan

Bejjani Gilbert
Avonts Dirk

Vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van verpleegkundigen

de Wandeler Ellen
Bruyneel Arnaud

Meyers Ludo
Thonon Olivier

Vertegenwoordigers van de patiënten

Wermeester Stéphanie
Weeghmans Ilse

Cantelli Fabrizio
Sanctorum Katlijn

Vertegenwoordigers van de sociale partners

De Gauquier Kristel
Panneels Anne

Thirion Mélissa
El Otmani Youssef

Vertegenwoordiger van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Depoorter Kathleen

 

 

REGERINGSCOMMISSARIS

Robert Patrick - Attache van Financiën

Published on: 
17-06-2021