Onze raad van bestuur

Onze raad van bestuur (RvB) is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, de ziekteverzekering en de patiënten. De RvB kijkt nauw toe op onze neutraliteit en vormt een waarborg voor onze onafhankelijkheid.

Tijdens elke RvB worden de leden op de hoogte gebracht van onze nieuwe rapporten. Aan de wetenschappelijke inhoud van de rapporten kan in principe niet worden getornd, behalve dan op basis van objectiveerbare methodologische argumenten. De beleidsaanbevelingen, die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke bevindingen, worden besproken en soms genuanceerd. Eventuele stemmingen gebeuren bij gewone meerderheid.

Het KCE is ook wettelijk verplicht om al zijn rapporten binnen de maand na goedkeuring door de RvB te publiceren, wat een bijkomende waarborg voor transparantie vormt.

LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (08/2020)

  Effectieve leden Plaatsvervangers

Voorzitter die wordt benoemd op voorstel van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken

Gillet Pierre  

Vertegenwoordigers van de Minister van Volksgezondheid

Mores Benoit
Walraevens Mieke
Vandewoude Koen
Avontroodt Yolande

Vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken

Winnen Bert
Facon Pedro
Pirson Magali
Ramaekers Dirk

Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Auwers Tom Facon Pedro

Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst sociale Zekerheid

Samyn Peter Vleminckx Koen

Leidend ambtenaar van het Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering

De Cock Jo
 
Collin Benoît

Administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De Cuyper Xavier Musch Greet

Vertegenwoordigers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA)

Derroitte Elise
Verertbruggen Patrick
Ceuppens Ann
De Smet Frank
Laasman Jean-Marc
Messiaen Geert

Vertegenwoordigers van de Ministerraad

Godin Jean-Noël
van Sloten Fabienne
Beugnier Natacha
Vanhullebus Sarah

Vertegenwoordigers van de verenigingen van ziekenhuizen

Praet Jean-Claude
Geboers Marc
Happe Christophe
Vansteenkiste Nancy

Vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van artsen

Moens Marc
De Munck Paul
Van de Vloed Olga
Van Pottelbergh Gijs

Vertegenwoordigers van de sociale partners

De Gauquier Kristel
Panneels Anne
Thirion Mélissa
El Otmani Youssef

Vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van verpleegkundigen

de Wandeler Ellen
Fortemps Martin
Meyers Ludo
Thonon Olivier

Vertegenwoordigers van de patiënten

Wermeester Stéphanie
Weeghmans Ilse
Cantelli Fabrizio
Sanctorum Katlijn

Vertegenwoordiger van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Depoorter Kathleen  

 

REGERINGSCOMMISSARIS

Robert Patrick - Attache van Financiën

Published on: 
20-08-2020