BeNeFIT18558: Combinatietherapie met Azole-echinocandin voor invasieve aspergillose. Een gerandomiseerde pragmatische superioriteitsstudie - DUET

Samenvatting (Frans of Engels)

Patiënten met een hematologische kanker worden door een behandeling met chemotherapie of stamceltransplantatie langdurig neutropeen (een abnormaal laag aantal witte bloedcellen). Tijdens deze periode van immuundeficiëntie lopen ze een hoger risico op mogelijk levensbedreigende infecties. Een ervan is aspergillose, een invasieve infectie met de Aspergillus schimmel, die ook kan voorkomen bij andere patiënten met een slechte immuniteit (bv. na een orgaantransplantatie). De voorkeursbehandeling is al 15 jaar voriconazole, maar ook daarmee blijft de mortaliteit hoog: ongeveer 25-40%. Daarom werd tussen 2008 en 2011 in een gerandomiseerde klinische studie onderzocht of het toevoegen van een tweede antimycoticum aan voriconazole de mortaliteit kon verlagen. Dit bleek het geval te zijn, want met de combinatietherapie lag de mortaliteit 30% lager (19,3%) dan met voriconazole alleen (27,5%). Deze mortaliteitsreductie met 30% was echter niet statistisch significant, waardoor de combinatietherapie (nog) niet in de internationale richtlijnen werd opgenomen. Een tweede, en bij voorkeur grotere studie, is daarom nodig, te meer omdat in Nederland de resistentie van de Aspergillus tegen voriconazole de afgelopen 15 jaar dramatisch toenam, van 0% in 2000 tot 14.7% in 2017. Infecties door een voriconazole resistente Aspergillus hebben een veel hogere mortaliteit, verlengen het ziekenhuisverblijf aanzienlijk en verhogen de kosten. Ook in België werd voriconazole resistentie herhaaldelijk vastgesteld.

De studie die we hieronder beschrijven heeft daarom een dubbele doelstelling;

- Het nut van combinatietherapie bestuderen bij patiënten met een infectie door een voriconazole gevoelige Aspergillus

- Een beter inzicht krijgen in het verloop van een infectie door een voriconazole resistente Aspergillus, in ziekenhuizen waar de beste beschikbare diagnostische testen voor het vaststellen van azole resistentie worden gebruikt.

Trial Description
Title

Azole-echinocandin combination therapy for invasive aspergillosis. A randomized pragmatic superiority trial (IA-DUET study)

Participants (P)

Immunocompromised patients who fulfil the EORTC/MSG host factor and mycological criteria of invasive aspergillosis

ICU patients with influenza who fulfil a definition of IA specific for this population.

Intervention (I)

initial therapy consists of a triazole and an echinocandin in combination

Control (C)

initial therapy of triazole monotherapy

Outcome (O)

Overall mortality 42 days after the start of antifungal therapy in the MITT population

Trial Design

Large pragmatic randomised superiority trial

Sample Size

650 patients

Trial duration

49 months

Budget

2,626,098 € (incl. VAT) of which

The Netherlands: 1,906,020 € including VAT

Belgium: 720,078 € including VAT

Status

Open

 

Trial team

Sponsor

Erasmus Medical Centre, The Netherlands

Coordinating centre: University hospital Leuven

Chief Investigator

Bart J.A. Rijnders

National Coordinator BE: Johan Maertens

 

Trial coordinator

 

Sites- GPs

30 Hospitals (15 in Belgium and 15 in The Netherlands)

External Partners

HOVON

Documents
Protocol  
Report

Q3 2024

Publication

Q3 2024

References

Clinicaltrials.gov: NCT04876716

EudraCT: 2020-000627-40

Webpage: https://hovon.nl/en/trials/ho502

Funding scheme