Behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden: kosteneffectiviteitsanalyses

KCEHRFY_Claudication
 • Oorspronkelijke publicatie: Burgers LT, Luyendijk M, Poley MJ, Severens JL, Redekop WK. Systematic review of cost-effectiveness analyses of treatments of peripheral artery disease. Report from Erasmus University Rotterdam, Institute of Health Policy & Management. The Netherlands, 2015.
 • Deze KCE has read for you werd geschreven door Joan Vlayen, Nancy Thiry en Sabine Stordeur
 • Gepubliceerd op 28 september 2017

DOWNLOAD DE VOLLEDIGE VERSIE VAN DEZE KCE HAS READ FOR YOU

KERNBOODSCHAPPEN VAN DE OORSPRONKELIJKE PUBLICATIE

Voor patiënten met claudicatio intermittens (etalagebenen):

 • Oefentherapie met supervisie is kosteneffectief vergeleken met oefentherapie zonder supervisie.
 • Vergeleken met oefentherapie met supervisie, verbetert revascularisatie de gezondheid maar met hogere kosten; of deze verbetering van de gezondheid de toegenomen kosten rechtvaardigt, is niet duidelijk in deze studies .
 • Percutane Transluminele Angioplastie (PTA) met plaatsen van een stent voor iliacale revascularisatie is kosteneffectief vergeleken met enkel PTA.
 • PTA is kosteneffectief vergeleken met bypass chirurgie voor femoropopliteale interventies.

Voor patiënten met kritieke ischemie van het been:

 • Revascularisatie (bypass or PTA) is kosteneffectief vergeleken met primaire amputatie.
 • Het is echter onduidelijk of bypass of endovasculaire behandeling kosteneffectief zijn.
WAT IS KCE HAS READ FOR YOU?

inter

KCE has read for you is een samenvatting van een recent gepubliceerd hoogkwalitatief systematisch literatuuroverzicht of health technology assessment, dat relevant is voor het Belgische gezondheidszorgsysteem.

KCE has read for you is niet gebaseerd op onderzoek dat werd gevoerd door het KCE, maar de oorspronkelijke publicatie werd wel geëvalueerd en gecontextualiseerd door KCE-onderzoekers.

Meer details over de methodologie kan u vinden op de KCE-website.

doc

Dit document bevat

 • De belangrijkste bevindingen uit de geëvalueerde publicatie
 • Een contextualisering binnen het Belgische gezondheidssysteem
Cross

Het document bevat geen

 • Aanbevelingen
 • Gedetailleerde omschrijvingen

 

Band

Betrouwbare oorspronkelijke publicatie

De methodologische kwaliteit van het systematisch literatuuroverzicht werd kritisch geëvalueerd met behulp van de AMSTAR tool.

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
Published on: 
28-09-2017