Behandeling van autisme bij kinderen en jongeren: klinische praktijkrichtlijn

Behandeling van autisme bij kinderen en jongeren: klinische praktijkrichtlijn

Wij wensen uw aandacht te trekken op de publicatiedatum van deze klinische praktijkrichtlijn. Vanuit methodologisch standpunt wordt een richtlijn gewoonlijk na 5 jaar beschouwd als verouderd. Het is dus mogelijk dat sommige delen van dit document niet meer actueel zijn.

KCE Reports 233A (2014)

Autismespectrumstoornis (ASS) uit zich op veel uiteenlopende manieren en elke persoon met autisme is uniek. Omdat het gaat om een neurologische ontwikkelingsstoornis kan ASS niet worden ‘genezen’. Het komt er dus vooral op aan om de capaciteiten van een kind of jongere met autisme zoveel mogelijk te ontwikkelen, storend gedrag te vermijden of onder controle te houden en om bijkomende handicaps te voorkomen. Het bestaande zorgaanbod is zeer uiteenlopend. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht welke interventies wetenschappelijk onderbouwd zijn, in samenwerking met vertegenwoordigers van ouders en alle betrokken sectoren.
Voor elk kind of jongere met autisme moet een geïndividualiseerd, langdurig project worden opgezet en gedeeld door alle zorgverleners. De aanpak moet vooral bestaan uit psychosociale interventies waarbij ouders, zorgverleners en leerkrachten worden betrokken. Het rapport vermeldt ook welke praktijken niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Meer Lezen...

Gepubliceerd op: 
04-11-2014