Antivirale middelen bij seizoensgriep en grieppandemie. Literatuurstudie en ontwikkeling van praktijkrichtlijnen

Wij wensen uw aandacht te trekken op de publicatiedatum van deze klinische praktijkrichtlijn. Vanuit methodologisch standpunt wordt een richtlijn gewoonlijk na 5 jaar beschouwd als verouderd. Het is dus mogelijk dat sommige delen van dit document niet meer actueel zijn.

KCE Reports 49A (2006)

Naast het griepvaccin zijn ook antivirale geneesmiddelen tegen het griepvirus ontwikkeld. Door het dodelijke vogelgriepvirus en de angst voor een pandemie kwamen die laatste volop in de belangstelling. In samenwerking met Domus Medica (Vlaamse Vereniging van Huisartsen) en de universiteit en UZ Gent onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bij wie en wanneer deze middelen best worden gebruikt. Bij seizoensgriep is een veralgemeend gebruik niet aan te bevelen. Het mogelijke nut van deze middelen bij een pandemie is niet gekend. Meer lezen...

Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 27 41 15
Gepubliceerd op: 
18-01-2007