2017/juni - België en Nederland investeren samen 6 miljoen euro in klinische studies - BeNeFIT: uniek internationaal pilootproject in gezondheidszorgonderzoek

Logo ZonMW Logo BENEFIT KCE
Singnature de l'accord

Christian Léonard (KCE) en Martijntje Bakker (ZonMw)

Het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, hebben op 30 november een overeenkomst getekend om samen 6 miljoen euro te investeren in vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies. Het doel van BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) is dat Belgische en Nederlandse instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. In januari 2018 zullen het KCE en ZonMw Belgische en Nederlandse onderzoekers uitnodigen om gezamenlijke studievoorstellen in te dienen, en indien geselecteerd, ook uit te voeren.

Gezondheidszorgvragen relevant voor beide landen
De doelmatigheid van bestaande interventies in de gezondheidszorg wordt nog onvoldoende in klinische studies vergeleken (bv. vergelijking tussen medicatie en operatie, of tussen wel en niet opereren). Bovendien is veel onderzoek niet praktijkgericht, waardoor de resultaten niet onmiddellijk bruikbaar zijn in de dagelijkse medische praktijk. Vergelijkende, praktijkgerichte studies dragen bij tot een betere patiëntenzorg en een efficiënter gebruik van publieke middelen.

In Nederland financiert de overheid om die reden dergelijke studies via de ZonMw-programma’s ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’ en ‘DoelmatigheidsOnderzoek’. En in België gaf Minister van Volksgezondheid Maggie De Block in het najaar van 2015 de opdracht aan het KCE om een programma voor dergelijke klinische studies op te starten en op te volgen (KCE Trials).

Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid (België): “De best mogelijke behandelingen vinden voor de patiënt, dat is een van mijn prioriteiten als minister van Volksgezondheid. In 2015 heb ik daarom een programma rond praktijkgericht klinisch onderzoek gelanceerd in ons land. Met het project BeNeFIT zetten we nu een nieuwe stap in dit verhaal: door de handen in elkaar te slaan met Nederland, vergroten we de schaal en bundelen we onze expertise en middelen. Dat zal ons toelaten om sneller vooruitgang te boeken, in het belang van de patiënt.

Nu gaan KCE Trials en ZonMw de krachten bundelen onder de benaming ‘BeNeFIT’. Vele vragen zijn immers relevant voor de gezondheidszorg in beide landen en door samen te werken kunnen klinische studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Dit pilootproject biedt onderzoekers, maar ook de financierende overheidsorganisaties, een unieke kans om elkaar te versterken en van elkaar te leren.

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg (Nederland): “Nederland en België werken al intensief samen op het gebied van geneesmiddelen. De samenwerking op het gebieid van onderzoek is een mooie nieuwe stap in onze hechte relatie. Voor beide landen levert de samenwerking veel op. Doordat Belgische en Nederlandse organisaties de handen ineen slaan wordt het onderzoek beter en worden de resultaten waardevoller voor onze samenleving”.

Gezamenlijke oproep tot voorstellen in januari 2018
Naar verwachting in januari 2018 zullen beide organisaties een gemeenschappelijke oproep doen aan Belgische en Nederlandse onderzoekers, voor onderzoeksvoorstellen die relevant zijn voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers uit beide landen. Deze oproep wordt op beide websites geplaatst.

Met een budget van maximaal 6 miljoen euro zal BeNeFIT studies financieren met patiënten in beide landen, met een goede geografische spreiding en in België ook een goede spreiding over de twee taalgemeenschappen.

De definitieve, ook weer gezamenlijke en gecentraliseerde selectie van de ingediende voorstellen, zal in juni 2019 worden bekendgemaakt.

Als u op de hoogte wil worden gehouden van deze oproep, kunt u:

Meer informatie:

KCE: Frank Hulstaert (+32 2 287 33 73) of Leen Verleye (+32 2 287 33 40), of via trials@kce.fgov.be .

ZonMw: Stijn Tersmette (+31 70 349 5260) of Harald Moonen (+31 70 349 5349), of via benefit@zonmw.nl

---------------------

Bijkomende informatie voor onderzoekers

Welke studies komen in aanmerking voor financiering?

Dit programma focust op ‘comparative effectiveness’ studies die naast de zorg ook de efficiëntie van de gezondheidszorg kunnen verbeteren. ‘Comparative effectiveness’ studies vergelijken twee behandelopties (inclusief placebo of geen behandeling) die al in gebruik zijn in de klinische praktijk voor een indicatie, maar nog onvoldoende rechtstreeks zijn vergeleken (i.e. welke van de twee behandelingsopties werkt het best in de dagelijkse praktijk). Behandelopties zijn niet beperkt tot medicijnen maar omvatten ook bijvoorbeeld psychotherapie, chirurgie, diagnostische testen enz. Voorwaarde is wel dat de bestudeerde interventies in aanmerking kunnen komen voor vergoeding in beide landen.
De primaire opzet van de studie moet niet-commercieel zijn.
Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd door een samenwerkingsverband van meerdere instellingen, waaraan minimaal twee Belgische en minimaal twee Nederlandse instellingen deelnemen.

Voor deze pilot komt in ieder geval niet in aanmerking:

  • Implementatieonderzoek
  • Studies over de organisatie van de gezondheidszorg (health services research)
  • Studies naar nieuwe interventies en innovatie
  • Studies waarvan de recrutering al is gestart, of die al werden ingediend bij een ethische commissie (of in België bij het FAGG-Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)

Wie kan een onderzoeksvoorstel indienen?

Als de sponsor (hoofdaanvrager) in België gevestigd is, moet hij een niet-commerciële sponsor zijn, zoals gedefinieerd in de wet van 7 mei 2004.

Als de sponsor (hoofdaanvrager) in Nederland gevestigd is, moet hij een Nederlandse onderzoeksinstelling of zorginstelling zijn.

 

Aan deze vooraankondiging kunnen geen rechten worden ontleend. De uiteindelijke oproeptekst en de daarin vermelde voorwaarden en criteria zijn leidend.

CONTACT
KCE Trials
+32 2 287 33 88
Published on: 
01-12-2017