Supportive treatment for cancer – Part 3: Treatment of pain: most common practices

Ondersteunende therapie bij kanker - Deel 3: Behandeling van pijn: meest voorkomende praktijken

KCE Reports 211 (2013)

Published on: 
2013/11/18