General framework for a multidisciplinary quality manual for cardiac care networks

Algemeen kader voor een multidisciplinair kwaliteitshandboek voor cardiale netwerken

KCE Reports 213 (2013)

Published on: 
2013/11/20