Logo of the Belgian government
 

Persberichten

 • Hoe de zorg voor zwaar gewonde slachtoffers verbeteren?

  Published on 2017-03-24 00:15

  Vandaag is er een internationale tendens om de zorg voor zwaar gewonde patiënten te organiseren in ‘geïntegreerde systemen’. In deze systemen wordt de zorg voor de slachtoffers gecentraliseerd in een aantal ziekenhuizen die strategisch verspreid zijn over het gehele land. Deze ‘Major Trauma Centres’ voldoen aan zeer hoge eisen op gebied van uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid (24u/24 en 7d/7).

  View more
 • Welke testen worden best (niet) uitgevoerd vóór een operatie?

  Published on 2017-01-16 00:15

  Vóór een operatie laat men patiënten vaak een batterij van testen ondergaan, zoals bloed- en urineonderzoek, een electrocardiogram, een röntgenfoto van de borstkas of andere medische beeldvorming. Met deze testen wil men eventuele complicaties voorspellen die zich tijdens of na de operatie (operatierisico) kunnen voordoen. Maar zijn die testen wel altijd en allemaal nodig, ook als de patiënt geen klachten heeft?

  View more
 • Nieuwe orale antistollingsmiddelen: zeker duurder, maar daarom niet meer doeltreffend

  Published on 2017-01-09 00:15

  Antistollingsmiddelen (of anticoagulantia) zijn geneesmiddelen die o.a. worden voorgeschreven aan mensen met voorkamerfibrillatie, een hartritmestoornis, om het risico op een beroerte te verminderen. Sinds een aantal jaren zijn de "nieuwe orale anticoagulantia" of NOACs op de markt. Hun gebruik is handiger dan dat van de klassieke geneesmiddelen, omdat er geen maandelijkse controles van het bloed meer nodig zijn. De andere kant van de medaille is dat hun prijs ook veel hoger is: een jaarlijkse bijkomende kost van bijna 100 miljoen €.

  View more
 • In blijde verwachting van een kadaster van vroedvrouwen : ondertussen een stand van zaken van het beroep vandaag

  Published on 2016-12-20 00:15

  In 2017 publiceert de Planningscommissie Medisch aanbod een kadaster van de actieve vroedvrouwen en een inschatting van de toekomstige behoeften. Als voorbereiding hierop onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voor dit beroep de gegevens over de opleiding en hun huidige werksituatie. De gegevens zijn duidelijk: in 2015 waren er ruim 10.000 vroedvrouwen en ze waren vooral actief in de ziekenhuizen.

  View more
 • Ziekenhuizen: van concurrentie naar structurele samenwerking en taakverdeling

  Published on 2016-12-16 00:15

  In het kader van de hervorming van het ziekenhuislandschap bepaalde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block onlangs dat ziekenhuizen meer structureel moeten samenwerken, om hun taken beter te verdelen en de zorg te coördineren. De huidige wettelijke samenwerkingsvormen en bestuursstructuren volstaan echter niet meer om deze doelstellingen te ondersteunen.

  View more
 • Online enquête over (on)gepaste zorg bij het levenseinde

  Published on 2016-11-24 11:28

  Het is algemeen geweten: mensen in de westerse wereld leven steeds langer. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan een kwaliteitsvolle medische zorg. Maar is de zorg bij het levenseinde wel de zorg die we verwachten? Draagt ze bij tot een verbetering van de levenskwaliteit? Komen we wel toe aan een adequate palliatieve zorg? 

  View more
 • Nieuwe geneesmiddelen tegen hepatitis C: zeer doeltreffend, maar tegen welke prijs?

  Published on 2016-11-15 10:48

  De nieuwe antivirale middelen tegen hepatitis C zijn meer doeltreffend en hebben minder nevenwerkingen dan de oude, maar zijn ook zeer duur: ongeveer €40.000 per behandeling. Momenteel wordt deze behandeling enkel terugbetaald voor patiënten met gevorderde leverschade en bij levertransplantatie. De minister van Volksgezondheid heeft al aangekondigd dat ze de terugbetaling vanaf 2017 zal uitbreiden naar patiënten met minder gevorderde schade.

  View more
 • Keizersnede : wat ouders in spe moeten weten

  Published on 2016-11-08 00:15

  De laatste dertig jaar is het aantal keizersneden overal ter wereld toegenomen. In België is de ingreep goed voor ongeveer 21% van het totale aantal geboorten, maar onder de ziekenhuizen bestaan er belangrijke verschillen (van ongeveer 12 tot 33 % van de bevallingen die zij uitvoeren). Wanneer er bij moeder of kind een medisch probleem is, kan een keizersnede ongetwijfeld (zeer) ernstige gevolgen voorkomen. Maar wat als als de ingreep om niet-medische redenen wordt uitgevoerd, wat steeds meer het geval is ? Wegen de voordelen dan nog op tegen de nadelen?

  View more
 • Welk vaccin om ouderen tegen pneumokokken te beschermen?

  Published on 2016-10-27 00:15

  Naar aanleiding van de griepvaccinatie, stelt zich ook de kwestie van de vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen. Deze vaccinatie wordt bij ons vrij weinig uitgevoerd, terwijl de aggressiviteit van de pneumokok nochtans niet mag worden onderschat: ze kan zorgen voor long – en hersenvliesontstekingen en bloedvergiftigingen, en ze veroorzaakt het overlijden van meer dan 20% van de ernstig zieke patiënten.

  View more
 • Een voorstel tot vergoeding van de personen die door een transfusie met HIV of hepatitis C werden besmet

  Published on 2016-10-20 00:15

  Verschillende honderden mensen, die in de jaren 1980 in België door een bloedtransfusie werden besmet met het hepatitis C-of het HIV-virus, bleven tot op vandaag in de kou staan. De Minister van volksgezondheid vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om voor hen een oplossing uit te werken. Het KCE beveelt aan om het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) de slachtoffers een forfaitaire schadevergoeding te laten uitbetalen.

  View more