Logo of the Belgian government
 

‘KCE has read for you’: een speurtocht naar relevante en betrouwbare wetenschappelijke informatie voor beleidsmakers

KCE has read for you

Wereldwijd voeren een groot aantal wetenschappelijke, onafhankelijke instellingen, zoals NICE, IQWIG,enz., hetzelfde soort onderzoek als het KCE uit. Hun conclusies kunnen ook voor de Belgische gezondheidszorg relevant zijn, en kunnen de doelgroep van de KCE rapporten interesseren. Verder hebben sommige beslissingen van officiële instanties, zoals de European Medicines Agency (EMA), de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA), de Europese Commissie, enz. ook hun relevantie voor het Belgisch beleid.

Via zijn communicatiekanaal ‘KCE has read for you’,  reikt het KCE regelmatig een kritische lectuur van publicaties van deze betrouwbare bronnen aanreiken, samengevat in minder dan drie bladzijden.
 

Links
published on 07-11-2012