Logo of the Belgian government
 

Wie kan een studievoorstel indienen voor het KCE-jaarprogramma?

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2018 voor.

De studievoorstellen kunnen vóór 06 september 2017 om 20u00 worden ingediend door middel van een online formulier.

De toelatings-en selectiecriteria kunnen hier worden geraadpleegd.

Voorbeeld formulier

 

Elke burger, organisatie, instelling of beleidsmaker kan studievoorstellen indienen bij het KCE.

Als u in de toekomst wenst verwittigd te worden van onze oproepen tot studievoorstellen, kan u zich inschrijven op onze website, door te klikken op « nieuws ontvangen ».  

 

published on 01-06-2016