Logo of the Belgian government
 

Hoe het begon

De uitgaven voor de gezondheidszorg stijgen in alle westerse landen.

Daar zijn verschillende redenen voor. Vaak wordt als belangrijkste oorzaak de veroudering van de bevolking aangehaald. Vergrijzing gaat inderdaad gepaard met een toename van de nood aan gezondheidszorg. Toch is vergrijzing niet de belangrijkste factor in de uitgavenstijging. In essentie zijn er twee fenomenen, die overigens aan elkaar gekoppeld zijn. Enerzijds eist de bevolking een snelle en goedkope toegang tot steeds meer gesofistikeerde gezondheidszorg, anderzijds zijn nieuwe technologieën en geneesmiddelen duur en versterkt het aanbod de vraag. Evenmin mag men de personeelskost in de gezondheidszorg onderschatten ... aan de hoge scholingsgraad van de gezondheidswerkers hangt een prijskaartje.

In België bepaalde de begroting dat het budget voor gezondheidszorg met maximaal 4,5% op jaarbasis mocht stijgen. Het regeerakkoord stelde dat het beleid deze beperking moet realiseren met respect voor de therapeutische vrijheid van de zorgverstrekkers en de vrije keuze door de patiënt en zonder de kwaliteit van de gezondheidszorg te ondermijnen. Beleidsmakers in de gezondheidszorg beschikken dus over een beperkte manoeuvreerruimte.

De meeste Europese landen kampen met gelijkaardige problemen. Daarom beschikken veel landen al jaren over wetenschappelijke instellingen die de kwaliteit van de medische zorgverstrekking bewaken, nieuwe technologieën op hun waarde beoordelen en argumenten aanreiken voor hervormingen in de financiering van de gezondheidszorg.

Steeds meer Europese burgers maken ook gebruik van de mogelijkheid om zich gezondheidszorg ‘aan te schaffen’ in andere lidstaten van de Europese Unie. Een vergelijking van de zorgsystemen in de verschillende lidstaten is vaak bijzonder nuttig.

published on 08-07-2011