Logo of the Belgian government
 

De Raad van Bestuur

Leden van de Raad van bestuur (09/04/2016)

  Effectieve leden Plaatsvervangers

Voorziter die wordt benoemd op voorstel van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken

Gillet Pierre  

Vertegenwoordigers van de Minister van Volksgezondheid

Mores Benoit
De Ridder Ri
Vandewoude Koen
Avontroodt Yolande

Vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken

Winnen Bert
De Haes Johan

 

Pirson Magali
Ramaekers Dirk

Voorziter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Auwers Tom Facon Pedro

Voorziter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst sociale Zekerheid

Van Massenhove
Frank
Vleminckx Koen

Leidend ambtenaar van het Rijksinstituut voor ziekte - en invaliditeitsverzekering

De Cock Jo
(Ondervoorzitter)
Collin Benoît

Administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De Cuyper Xavier Musch Greet

Vertegenwoordigers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA)

Callens Michiel
Verertbruggen Patrick
Ceuppens Ann
De Smet Frank
Laasman Jean-Marc
Messiaen Geert

Vertegenwoordigers van de Ministerraad

Godin Jean-Noël
Loix Marc 
Beugnier Natacha
Neutens Tijs

Vertegenwoordigers van de verenigingen van ziekenhuizen

Praet Jean-Claude
Geboers Marc
Smiets Pierre
Vansteenkiste Nancy

Vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van artsen

Moens Marc
De Munck Paul
Van de Vloed Olga
Van Pottelbergh Gijs

Vertegenwoordigers van de sociale partners

De Gauquier Kristel
Panneels Anne
Thirion Mélissa
El Otmani Youssef

Vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van verpleegkundigen

de Wandeler Ellen
Fortemps Martin
Meyers Ludo
Thonon Olivier
Vertegenwoordigers van de patiënten Castelyn Karen
Weeghmans Ilse
Fierens Micky
Jageneau Ingrid

Vertegenwoordiger van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Muylle Nathalie  

 

Regeringscommissaris

Robert Patrick - Attache van Financiën

published on 19-12-2016